کامران شهیدی
  • بازداشت یک شهروند بهایی در تهران

    کامران شهیدی، شهروند بهایی ساکن تهران، اوایل مهرماه از سوی مأمورین امنیتی وزارت اطلاعات بازداشت شده است ب ...

    کامران شهیدی، شهروند بهایی ساکن تهران، اوایل مهرماه از سوی مأمورین امنیتی وزارت اطلاعات بازداشت شده است به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کامران شهیدی، شهروند بهایی، روز دوشنبه ۳ مهر۱۳۹۶ توسط مأموری ...

    Read more