کودک خیابانی
  • شناسایی ۲۴۰۸ کودک خیابانی در تهران

    سرپرست بهزیستی استان تهران از وجود ۲۴۰۸ کودک خیابانی در استان خبر داد و گفت که ۶۰ درصد این کودکان بیگانه ...

    سرپرست بهزیستی استان تهران از وجود ۲۴۰۸ کودک خیابانی در استان خبر داد و گفت که ۶۰ درصد این کودکان بیگانه و از اتباع دیگر هستند.  به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، اصغر باقری در نشست خب ...

    Read more