تجمع اعتراضی کارگران نی‌شکر هفت‌تپه

صبح امروز شنبه (۱۵ اسفند ماه) بیش از هزار کارگر مجتمع نی شکر هفت تپه در واکنش به بی‌توجه‌ای مسئولان در خصوص واگذاری مجتمع و زمین‌های آن به بخش خصوصی صبح امروز بار دیگر در محوطه مجتمع تجمع کردند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، در این زمینه یکی از کارگران حاضر در تجمع با اعلام این خبر به ایلنا گفت: سازمان خصوصی سازی، اخیرا سهام مجتمع نی شکر هفت تپه را با همه مستغلات وزمین‌های تحت مالکیت به صورت ۹۵ درصدی به بخش خصوصی واگذار کرده است، این درحالیست علاوه بر آنکه این واگذاری بدون اطلاع کارگران صورت گرفته است در آن وضعیت شغلی ومطالبات کارگران دیده نشده است.

او با بیان اینکه کارگران مجتمع نی شکر هفت تپه مطالبات مزدی زیادی از کارفرمای سابق خود دارند افزود: اگر موضوع خصوصی سازی مجتمع به اطلاع کارگران می‌رسید بیش از هزارو ۵۰۰ کارگر شاغل می‌توانستند بجای مطالبات سنواتی خود بخشی از این مجتمع واملاک آن را با شرایطی که برای سرمایه گذار جدید در نظر گرفته شده است مطالبه کنند.

به گفته وی، با وجود آنکه در چندین نوبت از مسئولان استانی وشهرستانی از سوی کارگران خواسته شده است مانع خصوصی سازی این مجتمع کشاورزی وهکتار‌ها از زمینهای این واحد به بخش خصوصی شوند اما آنان نسبت به این موضوع بی‌توجه بوده وسکوت آنان موجب گسترش اعتراضات کارگری در این واحد شده است.

این کارگر مجتمع نی شکر هفت تپ در خاتمه تصریح کرد: این حق کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه است که بخواهند بابت وصول طلب خود مالک بخشی از کارخانه و این زمین‌ها باشند اما متاسفانه بدون اطلاع کارگران مراحل واگذاری کارخانه ومزارع نی شکر آن به بخش خصوصی درحال انجام است.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.