بازداشت روحیه صفاجو شهروند بهایی ساکن کرج

صبح روز سه شنبه۱۳ اسفند ماه ۹۴، در پی یورش مقامات امنیتی به منزل این شهروند جوان بهایی ساکن کرج پس از تفتیش منزل, بازداشت شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین نه به آزار بهاییان، صبح روز سیزدهم اسفند ۸ نفر از ماموران امنیتی و اطلاعاتی به درب منزل این شهروند بهایی مراجع کرده و پس از زدن زنگ منزل و معرفی خودشان به عنوان مامورین اداره گاز ,پس از باز کردن در با یورش به منزل این شهروند بهایی هجوم برده و پس از تفتیش منزل و بردن تمامی کتب و موبایل ها و تبلت و لپ تاپ ها روحیه صفاجو را به مکان نامعلومی انتقال دادند.

پیشتر این شهروند بهایی که هم اکنون بیست سال دارد در سال ۱۳۹۲پس از دادن کنکور  با نقض پرونده مواجه شده بود به دلیل آنچه بهایی بودن از سوی مقامات خوانده می شود از ادامه تحصیل بازماند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.