زندگی سکینه، زن سرپرست خانوار / گزارش تصویری

سکینه کاشفی (۴۷ ساله)، دارای دو فرزند به نام های سهیل (۱۲ ساله) و سهیلا (۱۰ ساله) است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، وی سالها پیش همسر خود را بر اثر مرگ مغزی از دست داده و از آن زمان سرپرست خانواده است.

خانم کاشفی با کار در منازل هزینه مخارج زندگی خود و دو فرزندش را فراهم می کند.

او تلاش می کند فرزندانش سختی زندگی را کمتر احساس کنند.

۸۲۴۲_۹۶۳۰۰۴۶۸۳۷۷۵۰۸۸_۸۰۸۸۷۳۹۱۲۸۱۰۳۲۷۱۶۰_n

۹۱۸۳_۹۶۳۰۰۴۷۱۳۷۷۵۰۸۵_۴۷۰۲۰۶۶۱۰۹۸۴۸۹۰۳۱۲۸_n

۹۴۶۴۱۵_۹۶۳۰۰۵۳۶۳۷۷۵۰۲۰_۵۹۳۳۹۴۹۶۰۱۸۸۳۲۷۳۳۹۹_n

۱۳۸۱۵۴۲_۹۶۳۰۰۴۸۱۰۴۴۱۷۴۲_۱۲۸۹۲۱۵۲۸۵۲۷۳۱۴۹۲۴۱_n

۱۴۵۲۱۲۹_۹۶۳۰۰۴۷۲۳۷۷۵۰۸۴_۳۹۵۸۶۷۶۵۷۲۸۸۳۸۶۸۴۶۳_n

۱۹۱۳۸۸۷_۹۶۳۰۰۴۶۷۳۷۷۵۰۸۹_۷۵۴۶۳۶۱۲۲۳۲۶۹۸۹۶۰۴_n

۱۹۲۹۳۲۰_۹۶۳۰۰۴۵۶۰۴۴۱۷۶۷_۷۷۸۳۴۱۶۰۶۱۵۶۰۹۸۵۱۳۴_n

۱۹۳۴۴۷۸_۹۶۳۰۰۴۷۷۰۴۴۱۷۴۶_۶۰۹۳۰۴۰۳۶۰۶۶۴۸۸۱۹۵۹_n

۱۹۳۵۸۱۱_۹۶۳۰۰۴۷۴۷۱۰۸۴۱۵_۵۶۸۴۰۱۵۷۵۲۵۱۲۹۷۰۶۷۶_n

۱۰۲۹۲۵۴۵_۹۶۳۰۰۴۵۷۰۴۴۱۷۶۶_۹۳۵۹۵۳۷۲۰۸۷۹۱۴۲۴۸۹_n

۱۰۳۰۸۴۰۵_۹۶۳۰۰۴۴۸۷۱۰۸۴۴۱_۸۷۹۷۸۸۶۰۸۷۹۰۲۲۹۵۸۸۲_n

۱۰۱۰۳۱۴_۹۶۳۰۰۴۷۵۷۱۰۸۴۱۴_۶۶۹۰۰۱۱۰۶۴۰۳۰۷۷۶۹۷۲_n

۱۲۳۵۲۹۸_۹۶۳۰۰۴۴۸۰۴۴۱۷۷۵_۶۵۷۶۹۶۴۱۹۲۲۳۳۸۱۴۸۴۵_n-2

۱۰۳۷۳۹۸۱_۹۶۳۰۰۴۴۸۳۷۷۵۱۰۸_۸۹۳۹۸۳۹۳۴۹۰۰۲۵۳۳۴۱۰_n

۱۰۴۰۳۴۴۳_۹۶۳۰۰۴۷۹۰۴۴۱۷۴۴_۵۹۲۸۹۴۷۶۷۹۸۶۴۴۲۰۷۹۰_n

۱۰۵۱۳۴۸۱_۹۶۳۰۰۴۶۴۳۷۷۵۰۹۲_۶۲۴۶۳۳۷۲۶۲۳۳۱۹۱۶۳۴۹_n

۱۰۵۷۰۳۳۹_۹۶۳۰۰۴۵۵۷۱۰۸۴۳۴_۵۸۵۸۶۷۲۳۱۲۷۶۳۵۱۲۵۴۴_n

۱۲۱۱۵۵۷۴_۹۶۳۰۰۴۶۴۷۱۰۸۴۲۵_۷۹۸۷۰۸۱۰۴۲۷۱۲۷۶۲۴۸۵_n

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *