ایران مهاجران افغان را به زور اخراج کرده است

 ایران بر خلاف قوانین بین‌ا‌لمللی، دست به اخراج اجباری مهاجران افغان زده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ايران به نقل ازکمیسیون حقوق بشر افغانستان، تا کنون با ۲۰۰۶ نفر از افغان های خارج شده از ایران مصاحبه شده است.  در سال ۱۳۹۳ بیش از ۲۱۶ هزار مهاجر افغان به صورت اجباری از ایران اخراج شده و نیروی نظامی ایران در برابر این مهاجران از زور استفاده کرده‌اند. گزارش گفته است که در چهار ماه اول سال ۱۳۹۴ حدود ۶۸ هزار تن از مهاجرین به صورت اجباری از ایران اخراج شده‌اند.

۷۸ درصد بازگشتگان گفته‌اند که قبل از اخراج هیچگونه اطلاعی دریافت نکرده‌اند. ۹۹ درصد مصاحبه‌شوندگان همچنین گفته‌اند که مأموران نظامی ایران برای اخراج آنها از زور استفاده کرده‌اند.

بیش از ۹۰ درصد اخراج شدگان پیش از اخراج به بازداشت‌گاه‌هایی برده شده‌اند که وضعیت بدی در آنها حاکم بوده است. ۳۰ درصد مصاحبه‌شوندگان گفته‌اند که خود یا خانواده‌شان در این توقیفگاه‌ها مجازات شده‌اند. ضرب و شتم، کار اجباری، توهین و دشنام از جمله این موارد بوده است.

 

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *