اعتصاب غذا آخرین راه ما برای رسیده به حقوق ابتدایی خود است

ایرج حاتمی، علیرضا فراهانی، بهزاد ترحمی و فرید آزموده  زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج، در نامه‌ای با اعلام ناامیدی خود از حمایت نهادهای حقوق بشری، اعتصاب غذا را آخرین راه برای دست یافتن به حقوق قانونی خود اعلام کردند.

متن کامل نامه که نسخه‌ای از آن به دست تارنگار حقوق بشر در ایران رسیده است؛ به شرح زیر می‌باشد:

گروگان‌گیری دربند ۲ زندان رجایی شهر زندانیان سیاسی که ازجمله کارشناسان ارشد موشکی ایران بودند، درنتیجه عدم همکاری با دولت ایران برای تسهیل اهداف ضد بشری تولید سلاح‌های کشتارجمعی با اتهامات دروغین بازداشت و برای گرفتن اعتراف در سلول‌های انفرادی تحت شرایط هولناک و تبعید نگهداری شدند و بدون احتساب ایام بازداشتشان که به‌طور میانگین حدود ۲۴ ماه برای هر نفر بوده است و مأیوس شدن از تمامی حقوق قانونی خود و با عدم‌حمایت نهادهای حقوق بشری و نهادهای قانونی به‌عنوان آخرین راه‌دست به اعتصاب غذای نامحدود زده‌اند.

به امید روزی که با حمایت نهادهای قانونی بین‌المللی هیچ زندانی سیاسی برای احقاق حقوق خود مجبور به اعتصاب غذا نباشد.

زندانیان سیاسی ایران – ۸ دی ۱۳۹۴

۱- ایرج حاتمی

۲- علیرضا فراهانی

۳- بهزاد ترحمی

۴-   فرید آزموده

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.