کارگران پست‌های فشار قوی برق در سمنان تجمع کردند

پس از برگزار نشدن جلسه پیگیری مطالبات کارگران پست های فشار قوی برق در تهران، گروهی از این کارگران روز گذشته در استان سمنان پیگیر خواسته صنفی خود شدند.

گزارش تار نگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، نمایندگان کارگران اپراتوری برق پست‌های فشار قوی گفتند: هرچند پس از  برگزار نشدن جلسه پیگیری مطالبات کارگران پست های فشار قوی برق، این کارگران به شهرهای محل سکونت خود بازگشتند اما تعدادی از این کارگران روز گذشته در استان سمنان با برپایی تجمعات صنفی خواسته‌های خود را پیگیری کردند.

برپایه این اطلاعات ظاهرا در استان‌های دیگر نیز تجمعات صنفی مشابهی برگزار شده است اما بصورت مشخص روز گذشته تعدادی از کارگران پست های برق فشار قوی استان سمنان  از ساعت ۹ تا ۱۲  مقابل ساختمان مرکزی برق منطقه ای استان سمنان جمع شدند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.