کارگران خدماتی مترو تهران دوباره تجمع کردند

صبح امروز نزدیک به ۱۰۰ نفر از کارگران پیمانی مترو تهران در اعتراض به بدحسابی پیمانکار پیشین مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجمع کردند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، یکی از کارگرانی که خود در این تجمع صنفی حضور داشت با اعلام این مطلب گفت: صبح امروز به اتفاق همکارانم در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود مقابل ساختمان شورای شهر تهران در خیابان بهشت تجمع کردند.

این کارگران که شمار آنها در حدود ۴۰۰ نفر است، بصورت پیمانکاری در بخش خدمات مترو تهران مشغول بکارند و مدعی‌هستند که بدون آنکه پیمانکارسابق همه مطالبات مزدی آنها را داده باشد قصد تسویه حساب و قطع همکاری با شرکت مترو را دارد.

از قرار معلوم پیمانکار پیشین علاوه بر آنکه بیش از دو ماه مزد پرداخت نشده به آنها بدهکار است در زمان حضورش به عنوان پیمانکار سایر مزایای قانونی آنها را لحاظ نکرده است که از جمله این مزایا هفت ماه اضافه کاری، بخشی از حق بیمه و مزایای عیدی و سنوات پایان کار است.

وی افزود: در ارتباط با این مشکل پیش‌تر نیز تجمعی مشابهی در مقابل شرکت بهره برداری مترو واقع در چهارراه کالج برپا کرده بودیم که تا به امروز بی‌نتیجه بوده است.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.