مادر سعید زینالی در پاسخ به محسنی اژه‌ای: با شگفتى می‌بینم جاى ما و شما عوض‌شده است!

روز گذشته محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه کشور اعلام کرد: بازداشت سعید زینالی در حادثه کوی دانشگاه ۷۸، توسط هیچ نهادی اعلام‌نشده است. وی همچنین خواستار ارائه مدرک از سوی خانواده سعید زینالی شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مادر سعید زینالی در پاسخ به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه نوشت:” ا شگفتى می‌بینم جاى ما و شما عوض‌شده و باگذشت ١٧ سال اين ما هستيم كه بايد مدركى براى بازداشت پسرمان ارائه بدهيم،من هم به خانه‌ی اول و روزِ اول برگشته و دوباره تمام آن مسائل را توضيح می‌دهم.”

وی در مورد بازداشت و اتفاقات افتاده فرزندش نوشت:” من اكرم نقابى مادر سعيد زينالى به چشم خودم دستگيرى سعيدم را توسط سه نفر از مأموران مسلح امنيتى كه نمی‌دانم وابسته به كدام ارگان بودند دیده‌ام،سعيد من مفقود نشد بلكه براى ١٠ دقيقه سؤال و جواب توسط مأمورین امنيتى بازداشت شد.
حالا از من سند می‌خواهید؟! براى بازداشت كدام زندانى سياسى به خانواده‌اش سند مكتوب می‌دهید كه به من داده باشيد؟وقتى خودم و دخترم را دستگير كرديد سند داديد؟وقتى يك ماه پيش همسرم را دستگير كرديد و من تا شش روز اصلاً نمی‌دانستم همسرم را كجا برده‌اید،براى بازداشتش به من سند داديد؟و ١٧ سال پيش براى سعيد به من سند داده‌شده كه حالا من آن را ارائه دهم؟سند قابل‌ارائه من به شما این‌هاست:
چندين تماس با منزلمان از زندان اوين شد كه تماس‌گیرنده خودش را فردى از اطلاعات اوين معرفى كرد و خبر سلامتى سعيد را به ما داد،يا دریکی از تماس‌ها در مورد فعالیت‌های سعيد از من سؤال كردند و تماس خود سعيد كه حال من خوب است و پيگير كارم باشيد.
سند ديگر،تفتيش غافلگيرانه مأمورین مسلح امنيتى كه بدون مجوز و اعلام هویتشان،تمام مدارك و کتاب‌های سعيد را بردند و باوجود اصرار ما براى معرفى خودشان و دليل اينكه چرا منزلمان را تفتيش می‌کنند تنها چيزى كه دستگيرمان شد اين بود كه شخصى كه از طرف همكارانش سيد خطاب می‌شد به ما گفت كه پسرتان وارد يكسرى مسائل سياسى شده كه بايد بررسى شود.
سند ديگر،پیگیری‌های مستمر من در اين ١٧ سال و جواب‌های مسئولين وقت مثل آقايان سالاركيا،نقدى،كوثرى،سرهنگ فاطمى و موسوى خوئينى و…كه هرکدام سربسته و در حد توانشان بازداشت سعيد را كتمان نكرده و فقط گفتند تا تكميل پرونده سعيد صبر كنيد ما به شما خبر می‌دهیم فعلاً كارى از دست ما بر‌نمی‌آید،و افراد ديگرى كه در آن زمان هرکدام سِمت مهمى در حكومت داشتند و به دلايلى از كشور خارج شدند كه نهایتاً آن افرادى كه در حال حاضر در كشور حضور دارند به دلايلى از زير بار آن جواب‌ها شانه خالى می‌کنند و آن افرادى كه در كشور نيستند را شما به رسميت نمی‌شناسید.
سند ديگر،اجبارتان به بازخريد كردن پدر سعيد، بعد از ٢٨ سال و ٦ ماه خدمت در وزارت صنايع كه مدتى بعد از بازداشت سعيد،پدرش از حراست وزارتخانه خواسته شد و گفتند كه خواسته‌شده شما به كارتان خاتمه بدهيد و مجبورش كردند خودش را بازخريد كند كارى كه هيچ انسان عاقلى با ٢٨ سال و ٦ ماه سابقه خدمت انجام نمی‌دهد مگر اينكه واقعاً مجبور شده باشد.
سند ديگر،گفته‌های بازجوهايتان در بازداشت خودم و دخترم كه:دنبال دو تا پاره استخوان می‌گردید،ما دیگر چيزى نداريم به شما بدهيم يا پيشنهاد بازجويتان كه اگر می‌خواهی خانواده‌ات و فرزندان ديگرت را دچار مشكل نكنى خودت را به نحوى آرام كن ،ما سنگ‌قبر نداريم كه به تو بدهيم برو قطعه‌ی شهدا،يكى از شهدا را انتخاب كن و به‌جای سعيدت با او درد و دل كن تا آرامش بگيرى.
درنهایت ازاین‌دست سندها بسيارند كه ارائه كردن تک‌تکشان به‌صورت جزءبه‌جزء هم از حوصله خواننده‌ی اين متن خارج است هم بعد از ١٧سال ذهن من يارى نمی‌کند دلايلم را براى اثبات اينكه سعيد من را حكومت دستگير كرده موبه‌مو بشكافم.”

در پایان وی افزود:” اشاره مستقيم من به‌طور خاص به هیچ‌کدام از ارگانهاى سپاه و وزارت اطلاعات و نيروى انتظامى نيست بلكه به‌کل مجموعه است،حتى اگر هرکدام از ارگانها من را جلوی دوربين بنشانند و بخواهند كه بگويم من به‌طور خاص از آن ارگان شكايتى ندارم و فرزندم را آن‌ها بازداشت نکرده‌اند و هرکدامشان از زير بار مسئوليت شانه خالى كنند كه فقط خود را مبرا كنند، می‌گویم كه با توجه به سرنخ‌هایی كه در اين سال‌ها به دست آورده‌ام حتى اگر سند مكتوب نداشته باشم و شما به هر دليلى از زير بار مسئوليتتان (در قبال فرزندم،شهروندى كه می‌دانم روزى به دليلى توسط اين مجموعه بازداشت‌شده)شانه خالى كنيد و تمام اين دلايل و سندها من را ناديده بگيريد و منكر فرزندم شويد،من با استناد به همين اسناد از كل مجموعه جمهورى اسلامى ايران و از مسئول اين مجموعه خواستار روشن شدن وضعيت و سرنوشت فرزندم سعيد زينالى هستم.”
اكرم نقابى
مادر زندانى گمشده سعيد زينالى

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.