لیست اسامی نزدیک به نود زندانی سیاسی، عقیدتی و امنیتی در زندان رجایی‌شهر کرج

لیست زیر اسامی، حکم و اتهامات بیش از هشتاد زندانی سیاسی، عقیدتی و امنیتی زندان رجایی‌شهر را نشان می‌دهد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، طیف متنوعی از زندانیان با اتهامات سیاسی، عقیدتی، امنیتی و نظامی در زندان رجایی شهر نگهداری می‌شوند. اگرچه اغلب این زندانیان در سالن دوازده و جداگانه نگهداری می‌شوند ولی تعداد زیادی از این زندانیان همچنان بر خلاف اصل تفکیک جرائم در بین زندانیان غیرسیاسی و بعضا خطرناک نگهداری می‌شوند.

لیست اسامی، به همراه حکم صادره و اتهامات و بدون ترتیب به شرح زیر است:

۱. محمدرضا عالی پیام، ۱ سال و سه ماه، تبلیغ علیه نظام
۲. مهدی فراهی شاندیز، ۳+۳+۳ سال، توهین به رهبری و اخلال در نظم عمومی
۳. علی اکبر باغانی، ۵+۱ سال حبس و تبعید به زابل، اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در کانون صنفی معلمان
۴. پیام باستانی پاریزی، ۲ سال حبس و ۳۴ ضربه شلاق، توهین به مقدسات
۵. میثاق یزدان‌نژاد، ۱۲ سال، ارتباط با مجاهدین خلق
۶. صالح کهندل، ۱۰ سال، همکاری با سازمان مجاهدین خلق
۷. سعید ماسوری، حبس ابد، همکاری با سازمان مجاهدین خلق
۸. افشین بایمانی، حبس ابد، همکاری با سازمان مجاهدین خلق
۹. حسن آشتیانی، ۱۵ سال، همکاری با سازمان مجاهدین
۱۰. زانیار مرادی، اعدام، محاربه و ارتباط با کومله
۱۱. لقمان مرادی، اعدام، محاربه و ارتباط با کومله
۱۲. هوشنگ رضایی، اعدام، محاربه و ارتباط با کومله
۱۳. عبدالرضا قنبری، ۱۰ سال، ارتباط با سازمان مجاهدین
۱۴. شهرام‌پور منصوری، حبس ابد، محاربه از طریق هواپیماربایی
۱۵. محمد نظری، حبس ابد، محاربه و ارتباط با حزب دمکرات کردستان
۱۶. پیمان عارفی، ۱۵ سال، محاربه و ارتباط با انجمن پادشاهی
۱۷. ابوالقاسم فودلاوند، ۱۶ سال، بغی و ارتباط با سازمان مجاهدین
۱۸. شاهین ذوقی تبار، ۵ سال، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی
۱۹. جعفر اقدامی، ۹ سال، اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی
۲۰. وحید اصغری، ۱۸ سال، اتهامات سایبری
۲۱. جمشید صادق الحسینی، ۸ سال، ارتباط با دول متخاصم
۲۲. سعید رضوی فقیه، ۴ سال و نیم، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی
۲۳. رضا اکبری منفرد، ۵ سال، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی
۲۴. حمید معتمدی فر، ۵ سال، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی
۲۵. محمد سیف‌زاده، ۸ سال، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تشکیل گروه (کانون مدافعان حقوق بشر در ایران)
۲۶. سعید مدنی، ۸ سال، فعالیت تبلیغی و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی
۲۷. اصغر قطان، ۵ سال، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی
۲۸. ارژنگ داوودی، ۱۵ سال و اعدام، اقدام علیه امنیت ملی، تشکیل گروه غیرقانونی، محاربه
۲۹. لطیف حسنی، ۹ سال، تشکیل گروه غیرقانونی
۳۰. سیف الله سگانی، ۱۵ سال، جاسوسی و ارتباط با دول متخاصم
۳۱. سعید پورحیدر، ۵ سال، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی
۳۲. امیر قاضیانی دوربین، ۱۰ سال، جاسوسی و ارتباط با دول متخاصم
۳۳. محمد اکرمی، بلاتکلیف، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی
۳۴. سعید عابدینی، ۸ سال، تبلیغ مسیحیت و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی
۳۵. باتیر شاه محمداف، ۱۰ سال، جاسوسی
۳۶. مسعود عرب چوبدار، ۳ سال، ارتباط با دول متخاصم
۳۷. سعید شیرزاد، ۵ سال، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی
۳۸. حمید بابایی، ۶ سال، ارتباط با دول متخاصم
۳۹. سعید رضایی، ۱۰ سال، تشکیل گروه بهایی
۴۰. جمال الدین خانجانی، ۱۰ سال، تشکیل گروه بهایی
۴۱. بهروز توکلی، ۱۰ سال، تشکیل گروه بهایی
۴۲. وحید تیزفهم، ۱۰ سال، تشکیل گروه بهایی
۴۳. عفیف نعیمی، ۱۰ سال، تشکیل گروه بهایی
۴۴. عادل نعیمی، ۱۰ سال، شرکت در گروه بهایی
۴۵. فرهاد قهندژ، ۱۰ سال، شرکت در گروه بهایی
۴۶. نوید خانجانی، ۱۲ سال، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، شهروند بهایی
۴۷. واحد خلوصی، ۵ سال، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، شهروند بهایی
۴۸. ایقان شهیدی، ۵ سال، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، شهروند بهایی
۴۹. شمیم نعیمی، ۳ سال، اجتماع و تبانی، شهروند بهایی
۵۰. فرهاد اقبالی، ۵ سال، اجتماع و تبانی، شهروند بهایی
۵۱. فواد قهندژ، ۵ سال، اجتماع و تبانی شهروند بهایی
۵۲. کامران مرتضایی، ۵ سال، اجتماع و تبانی، شهروند بهایی
۵۳. شاهین نگاری، ۴ سال، اجتماع و تبانی، شهروند بهایی
۵۴. شهاب دهقانی، ۵ سال، اجتماع و تبانی، شهروند بهایی
۵۵. کوروش زیاری، ۵ سال، اجتماع و تبانی، شهروند بهایی
۵۶. فره‌مند سنایی، ۵ سال، اجتماع و تبانی، شهروند بهایی
۵۷. سیامک صبوری، سیامک صبوری، ۵ سال،
۵۸. کیوان رحیمیان، ۵ سال، بهایی
۵۹. عزیزالله سمندری، ۵ سال، بهایی
۶۰. کمال آشتیانی، ۵ سال، بهایی
۶۱. پیام مرکزی، ۵ سال، بهایی
۶۲. فواد مقدم، ۵ سال، بهایی
۶۳. حمزه سواری، حبس ابد، محاربه
۶۴. خالد حردانی، حبس ابد، محاربه و هواپیما ربایی
۶۵. کریم معروف عزیز، حبس ابد، همکاری با حزب دموکرات کردستان
۶۶. رمضان احمد کمال، ۱۰ سال، همکاری با پ ک ک
۶۷. عمر فقیه‌پور، حبس ابد، محاربه از طریق همکاری با حزب دموکرات کردستان
۶۸. خالد فریدونی، حبس ابد، محاربه از طریق همکاری با حزب دموکرات کردستان
۶۹. فرهنگ پورمنصوری، حبس ابد، محاربه از طریق هواپیماربایی
۷۰. پیروز منصوری، ۱۸ سال، محاربه و همکاری با مجاهدین خلق
۷۱. فرید آزموده، ۵ سال، اتهامات نظامی امنیتی
۷۲. بهزاد ترحمی، ۵ سال، اتهامات نظامی امنیتی
۷۳. ایرج حاتمی، ۵ سال، اتهامات نظامی امنیتی
۷۴. بهنام ابراهیم‌زاده، ۵ + ۷ سال، اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی
۷۵. سهیل بابادی، ۵ + ۷ سال، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام
۷۶. آرش مقدم اصلانپور، ۸ سال، توهین به مقدسات و اجتماع و تبانی
۷۷. ابراهیم فیروزی، ۵ سال، اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ مسیحیت
۷۸. سعید عابدینی، ۸ سال، اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ مسیحیت
۷۹. وحید موسوی، توهین به مقدسات
۸۰. مهدی عظیمی، توهین به رهبری
۸۱. حمید معتمدی نیا، نهضت آزادی، تبلیغ علیه نظام
۸۲. محمدعلی توفیق
۸۳. یاسر حمیدی شهرابی
۸۴. مسعود جعفرآبادی
۸۵. حمید نوروزی
۸۶. علی مشهدی کاظمی
۸۷. علیرضا فراهانی

Post source : فعالان حقوق بشر

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.