لیست زنان زندانی سیاسی-امنیتی محبوس در زندان‌های کشور

لیست زیر نشانگر اسامی و مشخصات حدود چهل زندانی زن است که با اتهامات سیاسی، عقیدتی و امنیتی در زندان‌های مختلف کشور نگهداری می‌شوند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، این اسامی که به همراه اتهامات، میزان محکومیت و زندان محل نگهداری به شرح ذیل است:

۱- زهرا رهنورد – اتهام: از رهبران جنبش اعتراضی ایران موسوم به جنبش سبز – محکومیت:  بلاتکلیف – محل نگهداری:  حبس خانگی
۲ – مطهره بهرامی حقیقی – اتهام:  محاربه از طریق هنمکاری با سازمان مجاهدین خلق – محکومیت:  ۱۰سال حبس تعزیری – محل نگهداری:  زندان اوین
۳ – سونیا احمدی – اتهام:  اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در تشکیلات بهائی – محکومیت:  ۵ سال حبس تعزیری – محل نگهداری:  زندان وکیل آباد مشهد
۴ – فهیمه اعرفی – اتهام:  عضویت و همکاری در گروه عرفان حلقه – محکومیت:  ۵ سال حبس تعزیری – محل نگهداری:  زندان اوین
۵ – مریم اکبری منفرد – اتهام:  محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران – محکومیت:  ۱۵ سال حبس در تبعید – محل نگهداری:  زندان اوین
۶ – شکوفه آذر ماسوله – اتهام:  بلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی و به قصد اقدام علیه امنیت ملی – محکومیت:  بلاتکلیف – محل نگهداری:  زندان اوین
۷ – فرح باغی – اتهام:  تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در تشکیلات بهائی – محکومیت:  ۱ سال حبس تعزیری و ۱ سال حبس تعلیقی – محل نگهداری:  زندان یزد
۸ – الهام (الهه) برمکی – اتهام:  شهروند قبرس و متهم به جاسوسی برای انگلستان – محکومیت:  ۵ سال حبس تعزیری – محل نگهداری:  زندان اوین
۹ – زیبا پورحبیب – اتهام:  عضویت و همکاری در گروه عرفان حلقه – محکومیت:  ۳ سال حبس تعزیری – محل نگهداری:  زندان اوین
۱۰ – طاهره جعفری – اتهام:  سنی مذهب و متهم به ارتباط با گروههای سلفی – محکومیت:  ۱ سال حبس تعزیری – محل نگهداری:  زندان اوین
۱۱ – زینب جلالیان – اتهام:  محاربه از طریق عضویت در حزب پژاک – محکومیت:  حبس ابد – محل نگهداری:  زندان خوی
۱۲ – ریحانه حاج ابراهیم دباغ – اتهام:  محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران – محکومیت:  ۱۵ سال حبس در تبعید – محل نگهداری:  زندان اوین
۱۳ – فاران حسامی – اتهام:  تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت در موسسه غیرقانونی (دانشگاه مجازی بهاییان ایران) – محکومیت:  ۴ سال حبس تعزیری – محل نگهداری:  زندان اوین
۱۴ – نیکا خلوصی – اتهام:  به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی – محکومیت:  ۶ سال حبس تعزیری – محل نگهداری:  زندان وکیل آباد مشهد
۱۵ – نوا خلوصی – اتهام:  به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی – محکومیت:  ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری – محل نگهداری:  زندان وکیل آباد مشهد
۱۶ – آتنا دائمی – اتهام:  توهین به مقدسات اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور توهین به رهبری و  مخفی کردن ادله جرم – محکومیت:  ۱۴ سال حبس تعزیری – محل نگهداری:  زندان اوین
۱۷ – بهناز ذاکری انصاری – اتهام:  هواداری و فعالیت موثر در پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق ایران – محکومیت:  ۱۰ سال حبس در تبعید – محل نگهداری:  زندان اوین
۱۸ – فاطمه رهنما – اتهام:  متهم به همکاری موثر با سازمان مجاهدین خلق – محکومیت:  ۱۰ سال حبس تعزیری – محل نگهداری:  زندان سپیدار اهواز
۱۹ – بهاره هدایت – اتهام:  فعالیت تبلیغی علیه نظام، مصاحبه با رسانه‌های بیگانه، توهین به رهبر، توهین به رییس جمهور، اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی، ورود غیرقانونی و تخریب درب دانشگاه امیرکبیر – محکومیت:  دو حکم، ۹ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۲ سال حبس تعزیری – محل نگهداری:  زندان اوین
۲۰ – زهرا زهتاب چی – اتهام:  هواداری و فعالیت موثر در پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق ایران – محکومیت:  ۱۲ سال حبس تعزیری – محل نگهداری:  زندان اوین
۲۱ – مهوش شهریاری – اتهام:  از مدیران تشکیلات بهایی در ایران و متهم به جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام – محکومیت:  ۱۰ سال حبس تعزیری – محل نگهداری:  زندان اوین
۲۲ – گیسو شیخ حسن آبادی – اتهام:  به اتهام تبلیغ بهائیت و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق تشکیل کلاس‌های تبلیغی – محکومیت:  ۳ سال حبس تعزیری – محل نگهداری:  زندان ارومیه
۲۳ – رویا صابری نژاد نوبخت – اتهام:  اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات وتوهین به سران قوا و توهین به اشخاص – محکومیت:  ۵ سال حبس تعزیری – محل نگهداری:  زندان اوین
۲۴ – صفیه صادقی – اتهام:  محاربه از طریق عضویت در حزب پژاک – محکومیت:  ۱۵ سال حبس تعزیری – محل نگهداری:  زندان سنندج
۲۵ – الهام فراهانی – اتهام:  عضویت در تشکیلات جامعه بهایی – محکومیت:  ۴ سال حبس تعزیری – محل نگهداری:  زندان اوین
۲۶ – آتنا فرقدانی – اتهام:  اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و ماموران بند ۲ الف سپاه در حین بازجویی‌اش – محکومیت:  ۱۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری – محل نگهداری:  زندان اوین
۲۷ – قدریه قادری – اتهام:  تبعه ترکیه و متهم به عضویت در پ.ک.ک و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ به نفع این حزب و ایجاد سازماندهی شهری – محکومیت:  ۷ سال حبس تعزیری – محل نگهداری:  زندان یاسوج
۲۸ – فریبا کمال آبادی – اتهام:  از مدیران تشکیلات بهایی در ایران و متهم به جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی – محکومیت:  ۱۰ سال حبس تعزیری – محل نگهداری:  زندان اوین
۲۹ – فاطمه مثنی – اتهام:  متهم به همکاری موثر با سازمان مجاهدین خلق ایران – محکومیت:  بلاتکلیف – محل نگهداری:  زندان اوین
۳۰ – نرگس محمدی – اتهام:  تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل و عضویت در گروه غیرقانونی لگام – محکومیت:  ۶ سال حبس تعزیری – محل نگهداری:  زندان اوین
۳۱ – مهناز محمدی – اتهام:  مستندساز متهم به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی – محکومیت:  ۵ سال حبس تعزیری – محل نگهداری:  زندان اوین
۳۲ – صدیقه مرادی – اتهام:  هواداری و فعالیت موثر در پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق ایران – محکومیت:  ۱۰ سال حبس در تبعید – محل نگهداری:  زندان اوین
۳۳ – مریم مقدسی – اتهام:  اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام و همکاری با احزاب کرد – محکومیت:  ۹ سال حبس تعزیری – محل نگهداری:  زندان اوین
۳۴ – فرحناز مقدم – اتهام:  به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی – محکومیت:  ۳ سال حبس تعزیری – محل نگهداری:  زندان ارومیه
۳۵ – نورا نبیل‌زاده – اتهام:  به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی – محکومیت:  ۵ سال حبس تعزیری – محل نگهداری:  زندان وکیل آباد مشهد
۳۶ – مریم نقاش زرگران – اتهام:  نوکیش و مبلغ مسیحی متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور – محکومیت:  ۴ سال حبس تعزیری – محل نگهداری:  زندان اوین
۳۷ – نسیم باقری – اتهام:  تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت در موسسه غیرقانونی (دانشگاه مجازی بهاییان ایران) – محکومیت:  ۴ سال حبس تعزیری – محل نگهداری:  زندان اوین

Post source : فعالان حقوق بشر

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.