اسامی ۲۷ اعدامی اهل سنت محبوس در زندان رجایی شهر

اسامی ۲۷ زندانی محبوس در زندان رجایی شهر که حکم اعدام آن‌ها از سوی دیوان عالی کشور مورد تائید قرارگرفته است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اکثر این زندانیان که توسط نهادهای امنیتی بازداشت‌ و در دادگاهی بدون حضور وکیل مدافع و پس از شکنجه‌های فراوان به این حکم محکوم‌شده‌اند.

ﺍﺳﺎﻣﯽ بیست و هفت ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ محکوم‌به ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ رجایی شهر ﮐﺮﺝ که توسط دادگاه انقلاب اسلامی محکوم‌شده‌اند، به شرح زیر است:

۱. ﮐﺎﻭﻩ ﻭﯾﺴﯽ

۲. ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺷﺎﻧﻈﺮﯼ

۳. ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻠﮑﯽ

۴. ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ

۵. ﮐﺎﻭﻩ ﺷﺮﯾﻔﯽ

۶. ﺁﺭﺵ ﺷﺮﯾﻔﯽ

۷. ﻭﺭﯾﺎ ﻗﺎﺩﺭﯼ ﻓﺮﺩ

۸. ﮐﯿﻮﺍﻥ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﻓﺮﺩ

۹. ﺑﺮﺯﺍﻥ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﺯﺍﺩﻩ

۱۰. ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﺎﺷﺘﯽ

۱۱. ﭘﻮﺭﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪﯼ

۱۲. ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮﯼ

۱۳. ﺍﺩﺭﯾﺲ ﻧﻌﻤﺘﯽ

۱۴. ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻫﻨﺮﺟﻮ

۱۵. ﺳﯿﺪ ﺷﺎﻫﻮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ

۱۶. ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﻭﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ

۱۷. ﺑﻬﻤﻦ ﺭﺣﯿﻤﯽ

۱۸. ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ

۱۹. ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﯾﺒﯽ

۲۰. ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮﯼ

۲۱. ﻣﺤﻤﺪﮐﯿﻮﺍﻥ ﮐﺮﯾﻤﯽ

۲۲. ﺍﻣﺠﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ

۲۳. ﺍﻣﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ

۲۴. ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪﯼ

۲۵. ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺮﯾﻔﯽ

۲۶. ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﯽ

۲۷. امید محمودی

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.