لیست زندانیان متهم به محاربه در زندان‌های رجایی شهر و اوین

لیست زیر نشانگر اسامی و مشخصات زندانیانی است که با اتهام «محاربه» در زندان‌های رجایی شهر و اوین نگهداری می‌شوند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺬﻑ ﻣﺎﺩﻩ ١٨۶ «محاربه»، این زندانیان ﺑﺎﯾﺪ آﺯﺍﺩ شوند ﻭﻟﯽ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ تاکنون از آﺯﺍﺩی آن‌ها ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ کرده‌اند.

اسامی این زندانیان به همراه میزان محکومیتشان، به شرح زیر است:

زندان رجایی شهر

ﮐﺮﯾﻢ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻋﺰﯾﺰ: ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﻮﺭ ﻣﻨﺼﻮﺭ: ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ
ﺧﺎﻟﺪ ﻫﺮﺩﺍﻧﯽ: ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ
ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺮﯾﺪﻭﻧﯽ: ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ
ﻋﻤﺮ ﻓﻘﯿﻪ ﭘﻮﺭ: ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ
ﻣﯿﺜﺎﻕ ﯾﺰﺩﺍﻥ ﻧﮋﺍﺩ: ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ۱۳ ﺳﺎﻝ
ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ: ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ۱۰ ﺳﺎﻝ
ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﻮﻻﺩﻭﻧﺪ: ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ۱۵ ﺳﺎﻝ
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﻗﻨﺒﺮﯼ: ﻣﺤﮑﻮﻡ به ۱۰ ﺳﺎﻝ
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮﯼ: ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ
ﭘﯿﺮﻭﺯ ﻣﻨﺼﻮﺭﯼ: ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ۱۸ ﺳﺎﻝ
ﺻﺎﻟﺢ ﮐﻬﻨﺪﻝ: ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ۱۰ ﺳﺎﻝ
ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺎﺳﻮﺭﯼ: ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﻮﺭ ﻣﻨﺼﻮﺭ: ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ
ﭘﯿﻤﺎﻥ ﻋﺎﺭﻓﯽ: ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ۱۵ ﺳﺎﻝ
ﺣﺴﻦ ﺁﺷﺘﯿﺎﻧﯽ: ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ۱۵ ﺳﺎﻝ
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﺣﻤﺪ ﮐﻤﺎﻝ: ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ۱۰ ﺳﺎﻝ
ﺍﻓﺸﯿﻦ ﺑﺎﯾﻤﺎﻧﯽ: ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ
ﺣﻤﺰﻩ ﺳﻮﺍﺭﯼ: ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ
ﺯﺍﻧﯿﺎﺭ ﻣﺮﺍﺩﯼ: ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ
ﻟﻘﻤﺎﻥ ﻣﺮﺍﺩﯼ: ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺭﺿﺎﯾﯽ: ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ
ارژنگ داوودی: ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ

زندان ﺍﻭﯾﻦ

ﺍﺣﻤﺪ ﺩﺍﻧﺸﭙﻮﺭ: ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ
ﻣﺤﺴﻦ ﺩﺍﻧﺸﭙﻮﺭ: ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ
ﻋﻠﯽ ﺯﺍﻫﺪ: ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ
ﻣﺮﯾﻢ ﺍﮐﺒﺮﯼ ﻣﻨﻔﺮد: ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ۱۵ ﺳﺎﻝ
ﻫﺎﺩﯼ ﻗﺎﺋﻤﯽ: ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ۱۵ ﺳﺎﻝ

لازم به ذکر است که ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ محبوس در بند نسوان نیز به اتهام «محاربه» ،بدون توجه ﺑﻪ حذف ﻣﺎﺩﻩ ١٨۶ محاربه، همچنان در زندان به سر می برند.

 

Related posts

2 Comments

 1. Farzanmojarad

  شاید بدنباشه که بدانیم
  در بدو ورود به زندان و بعد از بازرسیهای شدید بدنی وارد قرنطینه زندان میشویم.
  در بدو ورود وارد قسمت انگشت نگاری می شویم اونجا دونوع انگشت نگاری انجام میشود یک نوع دیجیتالی و نوع دیگر بصورت جوهری وقدیمی
  بعد از اتمام انگشت نگاری وتشکیل پرونده و به قول معروف کارتکس شدن نوبت تحویل البسه می رسد ،در اون قسمت لباسهای نامتعارف شامل لباسهای زیپ دار ،کفش ،کت ،کمربند وکلیه مدارک ازشما گرفته میشه وبه شما یک شمارهداده می شود.تو این فاصله در قبال دریافت پولهای شما به شما کارت بانک پاسارگاد مخصوص زندان داده می شود.
  بعد ازتحویل البسه نوبت به گذر از زیر هشت وبازرسی دوباره بدنی وتحویل لوازم شخصی شامل حوله ،دمپایی ولباس زیر می باشد .بعد از ان وارد بند قرنطینه می شویم.
  ساعت بیدار باش وامار ساعت هفت صبح می باشد .بعد از آن نوبت صبحانه وبعد از صبحانه یه فرصت کم برای تماس تلفنی می باشد در ساعت هشت ونیم دکتر روانپزشک و دکتر عمومی تک تک ورودیها رو چک و برگه های پزشکی ضمیمه کارتکس ها می شود ، بعد از ان معمولا یا ممد کارو یا رییس اندرزگاه یرای افراد سخنرانی می کنند،در ساعت دوازده تا یک و نیم معمولا وقت ناهار ونماز هستش ،بعد همه وارد سلولها میشوند ومنتظر تقسیم به اندرزگاههای مریوطه خود .البته تو این فاصله افرادیکه از سایر بندها به دادگاه هارفته به مرور زمان وارد قرنطینه میشوند،که به انها عودتی می گویند،” ودر پایان حدود ساعت چهار تمام افراد چه جدیدالورود وچه عودتیها به اندرزگاههای خود انتقال پیدا میکنن.در این بین درگیریها ،زدوخوردها و حتی مرگ هم دیده شده…………………

  Reply
 2. Farzanmojarad

  ‎کمی فکر ،کمی روزمرگی ،شایدم کمی
  ‎((شاید بدنباشه بدانیم))
  ‎قرنطینه : ورودیه زندان رجایی شهر .
(تقریبا همه یک شب اونجا مهمان هستن وبعد از ورود به جاهای مختلف زندان تقسیم میشن)
قرنطینه دو یا اندرزگاه ١٠ 
(بخشی از افراد که نیاز به بررسی بیشتر دارن وبعضی از افرادی که جرمهای سبک دارن واحتمال ازادی سریع دارن)
اندرزگاه یک :
(اکثرا افرادی هستن که جرمشون قتل بوده ویا جرمهایی با زندانهای بلند مدت)
اندرزگاه دو یا دارالقران
(افراد خاص یا افرادی که گلچین شدن .میگن تمیز ترین وارام ترین اندرزگاه هستش)
اندرزگاه سه
(بیشتر جرایم مالی ،کلاه برداری و….)
اندرزگاه چهار
(بخشی از جرایم سیاسی و زندانی های خارجی و القاعده)
اندرزگاه پنج یا جوانان
(افرادی با سن کم و جرمهای مختلف)
اندرزگاه شش
(جرمهای خطرناک و زندانیهایی با جرمهای خاص)
اندرزگاه هفت یا بند متادونی ها 
(افرادی با مریضی های خاص ودارای مشکلات روحی)
اندرزگاه هشت یا بند سپاه
(…….)
کارخانجات 
(افرادی که مایل به کارکردن هستن)
جهاد 
(افرادی که مایل به کار خدماتی داخل زندان هستن)
  ‎غذاها 
صبحانه :یه تکه نان به همراه یه تکه ارده خشک ،بعضی روزها پنیر ویا کره
ناهار :برنج با سویا .عدس پلو با سویا،برنج یا اب و لپه برنج با قورمه سبزی بدون گوشت ولوبیا،
شام :اب ومقدار کمی عدس ، اب ومقدار کمی لوبیا ،کتلت سویا ،یک عدد تخم مرغ اب پز،اش رشته(البته هر کدام یک روز ویا یک شب)

  Reply

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.