لیست ۳۱ زندانی سیاسی-امنیتی محبوس در بندهای عادی زندان ارومیه برخلاف اصل تفکیک جرائم

 لیست سی‌ویک زندانی سیاسی-عقیدتی زندان ارومیه که برخلاف اصل تفکیک جرائم، دربندهای عادی این زندان نگهداری می‌شوند، توسط تارنگار حقوق بشر در ایران منتشر می‌شود.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بیش از سی زندانی سیاسی-عقیدتی در  زندان ارومیه  خلاف اصل تفکیک جرائم، دربندهای عادی این زندان نگهداری می‌شوند.  بندهای عادی این زندان علاوه بر ازدحام جمعیت و شرایط بهداشتی، شامل محکومین مواد مخدر و جرائم خشن می‌باشد که این مسئله باعث شده  زندانی سیاسی چندین بار از سایر زندانیان  واقع شوند.

لازم به ذکراست که تا کنون چندتن از این زندانیان سیاسی از جمله بهمن دالایی‌میلان، رئوف محمدعلی، مصطفی سبزی و رحمان رشیدزاده  در اعتراض به عدم اجرای اصل تفکیک جرائم اعتصاب غذا کرده بودند، که در میان آنها تنها بهمن دالایی‌میلان به بند سیاسی منتقل‌شده بود و بقیه زندانیان بعد از انتقال به سلول‌های انفرادی دوباره به بندهای خویش بازگرداننده شدند.

اسامی ۳۱ زندانی سیاسی که هم‌اکنون دربندهای  جرائم عادی زندان ارومیه نگهداری می‌شوند به شرح  است:

۱. قادر محمد زاده – بازداشت سال ۸۳ – حکم ۱۴ سال – بند ۴ – اهل بوکان

۲. فائق نجفی – بازداشت خرداد ۹۳ – حکم ۴ سال و شش ماه – بند ۴ – اهل ارومیه

۳. کریم زمانی – بازداشت خرداد ۹۳ – حکم ۲ سال و شش ماه – بند ۳ – اهل ارومیه

۴. حسین نجفی – بازداشت خرداد ۹۳ – حکم ۲ سال و شش ماه – بند ۳ – اهل ارومیه

۵. فرامرز نجفی – بازداشت خرداد ۹۳ – حکم ۲ سال و شش ماه – بند ۴ – اهل ارومیه

۶. علی اهروم – بازداشت خرداد ۹۳ – حکم ۲ سال – بند ۳ – اهل ماکو

۷. سامان محمودی – بازداشت خرداد ۹۴ – حکم ۳ سال – بند ۴ – اهل ارومیه

۸. حشمت نعمان پور – بازداشت مهر ۹۳ – حکم ۱ سال و شش ماه – بند روان درمانی – اهل ارومیه

۹. مسعود نعمان پور – بازداشت شهریور ۹۴ – حکم بلاتکلیف – بند روان درمانی – اهل ارومیه

۱۰. رئوف محمدعلی – بازداشت فروردین ۹۴ – حکم ۱۰ سال – بند ۱۰ – اهل ارومیه

۱۱. فرهاد آریایی – بازداشت  آذر ۹۱ – حکم ۷ سال – بند روان درمانی – اهل ارومیه

۱۲. علیرضا ایوبی – بازداشت خرداد ۹۳ – حکم ۲ سال – بند ۱۳ – اهل ارومیه

۱۳. سیامک ازمیری – بازداشت فروردین ۹۳ – حکم ابد – بند ۵ – اهل ارومیه

۱۴. مصطفی سبزی – بازداشت خرداد ۹۳ – حکم  ۱۵ سال – بند ۱۳ – اهل ماکو

۱۵. بهرام مرومی – بازداشت فروردین ۹۳ – حکم ۲ سال – بند ۱۳ – اهل ارومیه

۱۶. علی یگانه – بازداشت شهریور ۹۳ – حکم بلاتکلیف – بند ۱۳ – اهل ماکو

۱۷. دیاکو رسول زاده – بازداشت اسفند ۹۲ – وضعیت نقض حکم اعدام – بند ۱۳ – اهل مهاباد

۱۸. حسین عثمانی – بازداشت اسفند ۹۲ – وضعیت نقض حکم اعدام – بند ۱۰ – اهل مهاباد

۱۹. حسن رستگاری – بازداشت مهر ۹۳ – حکم ۱۷ سال – بند ۱۳ – اهل ارومیه

۲۰. رحمان رشیدزاده – بازداشت بهار ۹۳ – حکم ۳ سال – بند ۱۳ – اهل ارومیه

۲۱. کامران جعفری – بازداشت مهر ۹۴ – وضعیت بلا تکلیف – بند ۱۳ – اهل ارومیه

۲۲. تورج اسماعیلی – بازداشت آبان ۹۴ – حکم ۵ سال  -بند ۱۴ – اهل ارومیه

۲۳. محمد مرومی – بازداشت آبان ۹۴ – وضعیت بلا تکلیف – بند ۱۰ – اهل ماکو

۲۴. سعید بلایی – بازداشت آبان ۹۴ – وضعیت بلا تکلیف – بند ۱۰ – اهل ماکو

۲۵. قطب الدین – بازداشت آبان ۹۴ – وضعیت بلا تکلیف – بند ۱۰ – اهل ماکو

۲۶. قادر عبدالله زاده – بازداشت مهر ۹۴ – حکم ۵ سال – بند ۴ – اهل ارومیه

۲۷. کاوه حیاتی – بازداشت آبان ۹۴ – وضعیت بلا تکلیف – بند ۴ – اهل ارومیه

۲۸. محمد رزم‌آور – بازداشت آبان ماه ۹۴ – حکم ۱ سال – بند ۴ – اهل ماکو

۲۹. صابر شیخ عبدلله – بازداشت اسفند ۹۲ – وضعیت نقض حکم اعدام – بند ۲ – اهل مهاباد

۳۰. داوود دفاعی –  بازداشت مردادماه سال ۹۴ – وضعیت بلاتکلیف – بند ۲ – اهل ارومیه

۳۱. اصغر شریفی  – بند  روان درمانی – حکم ۷ سال – اهل ارومیه

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.