سه ماه عدم دریافت حقوق پرستاران همدان را به خیابان کشاند

جمعی از پرستاران استان همدان به دلیل عدم دریافت حقوق خود تجمع کردند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کارکنان مرکز بهداشت اسدآباد همدان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق سه ماه خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

لازم به ذکر است تمامی پرستاران در سکوت و بدون داشتن هرگونه شعار در کنار خیابان روبروی این مرکز بهداشت ایستاده بودند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *