تشکل های مستقل کارگری: فعالان کارگری هر روز تحت فشارهای بیشتری قرار می گیرند

هفت تشکل مستقل کارگری در ایران، احکام زندان و فشارهای قضایی علیه فعالان کارگری ایران را محکوم کرده و خواهان آزادی کارگران در بند شدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، تشکل‌های مستقل کارگری با انتشار بیانیه ایی ضمن اعلام اینکه فعالان کارگری هرروز تحت‌فشارهای بیشتری قرار می‌گیرند، خواهان آزادی بی‌قیدوشرط فعالان کارگری در زندان و لغو احکام محکومیت آنان در هر رده از مراحل قضایی شدند.

متن بیانیه‌ی تشکل‌های مستقل کارگری بدین شرح است:

اعلام حکم زندان به مدت ۵ سال داوود رضوی از اعضای مؤسس و هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، آخرین حلقه از سلسله فشارهایی است که از طرف دستگاه‌های حاکم بر جنبش کارگری وارد می‌شود. پس از دستگیری گسترده کارگران مس خاتون‌آباد در ماه گذشته و دستگیری‌های متعدد دیگر از جمله اجرای حکم زندان جعفر عظیم زاده، فعال قدیمی کارگری و صدور حکم ۷ سال زندان برای محمود صالحی، از اعضای قدیمی سندیکای خبازان سقز، صدور حکم یک سال حبس برای عثمان اسماعیلی، ضرب و شتم محمد جراحی در زندان تبریز و ده‌ها مورد فشار دیگر و دستگیری کارگران فعال، اکنون این حکم جدید نشان از آن دارد که قدرت مداران همراه با سازش‌های هر روزه با نظام سرمایه‌داری جهانی و آزاد گذاردن دست چپاولگران و غارتگران اموال مردم، تمام تلاش خود را بر سرکوب کارگران و زحمتکشان قرار داده‌اند.

زمزمه‌های افزایش اندک حداقل دستمزد کارگران و در مقابل افزایش هزینه‌های هرروزه زندگی، نوید سالی سخت و طاقت‌فرسا را برای کارگران و زحمتکشان به همراه دارد. سرمایه‌داران و دولت حامی آنان که از اعتراض گسترده کارگران و زحمتکشان و مزد و حقوق‌بگیران در هراسند اکنون عزم خود را جزم کرده‌اند تا فعالان کارگری را از دفاع از حقوق کارگران بازدارند. احضار هرروزه فعالان کارگری به نهادهای امنیتی، از جمله رضا شهابی و واله زمانی و تهدید آنان برای ایجاد ارعاب و وحشت در درون فعالان کارگری است. غافل از آنکه این شیوه‌ها دیگر کهنه و پوسیده‌شده است و کارگران و زحمتکشان آن‌چنان تحت‌فشارند که حتی از این شیوه‌ها هم دیگر وحشتی ندارند. بهتر است مقامات که تنها فکر و ذکرشان ترساندن فعالان کارگری است در اندیشه حل مشکلات معیشتی زندگی کارگران و زحمتکشان باشند.

ما این احکام را محکوم می‌کنیم و خواهان آزادی بی‌قیدوشرط فعالان کارگری در زندان و لغو احکام محکومیت آنان در هر رده از مراحل قضایی هستیم و تا رسیدن به خواسته‌های برحق کارگران و زحمتکشان دست از تلاش درنخواهیم داشت. ما از کلیه کارگران و زحمتکشان می‌خواهیم که برای مقابله با این تهدیدها و فشارها صفوف خود را متشکل‌تر کرده و زمینه‌های ایجاد تشکل‌های سرا سری، فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های مستقل کارگری را فراهم کنند.

دوم اسفند ۱۳۹۴

تشکل‌ها به ترتیب حروف الفبا:
اتحادیه آزاد کارگران ایران
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
سندیکای نقاشان استان البرز
کانون مدافعان حقوق کارگر
کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.