دود شدن اموال عمومی به خاطر چند گرم مواد / گزارش تصویری

کریستال در زابل ارزان است و معتادان به آن زیاد. در این شهر می توان رد معتادان را از سرقتهای کوچکی زد که با فروش آنها کریستال ۵ هزار تومانی را دود می کنند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در ادامه گزارش تصویری را که مهر منتشر کزده است ببینید:

معتادان زابل
۲۰۴۲۶۴۴_Sistan
حضور نیروی انتظامی در معابر و بازار برای تامین امنیت مشاغل مختلف در زابل
۲۰۴۲۶۲۵_IMG_2233
نصب آیفون تصویری منزل در بالاترین جای ممکن برای عدم تخریب و سرقت توسط سارقان معتاد
۱۲۹۸۳۸۲۳_۹۸۱۰۱۹۲۰۸۶۴۰۳۰۲_۴۶۵۵۴۰۴۸۳۹۶۸۲۱۶۳۲۲۱_o
حضور نیروی انتظامی در معابر و بازار برای تامین امنیت مشاغل مختلف در زابل
۱۲۹۵۷۵۸۲_۹۸۱۰۱۹۱۲۵۳۰۶۹۷۷_۲۰۲۶۲۲۶۹۹۶۵۲۵۱۴۱۳۸۸_o
حضور سگهای تربیت شده و دست آموز در منازل مردم برای تامین امنیت در شهر زابل و روستاهای اطراف
۱۲۹۶۷۲۷۲_۹۸۱۰۱۹۱۱۸۶۴۰۳۱۱_۸۱۷۰۷۲۴۸۹۱۱۳۷۵۰۸۰۳_o
سرقت درپوش ریخته گری فاضلاب شهری توسط معتادان و فروش آن در شهر زابل
۱۲۹۸۳۸۳۱_۹۸۱۰۱۹۱۳۸۶۴۰۳۰۹_۶۱۸۷۹۷۵۳۶۰۸۴۵۲۵۹۲۰۲_o
نصب قفل اضافی در بیرون از درب برای امنیت بیشتر منازل در زابل
 ۱۲۹۷۰۹۴۱_۹۸۱۰۱۹۴۸۸۶۴۰۲۷۴_۳۶۰۳۶۱۷۹۵۹۵۱۵۴۲۱۹۲۵_o
قفل فرغون در معابر سطح شهر زابل برای امنیت بیشتر وسائل حمل و نقل دستی دستفروشان و کسبه
۱۲۹۶۷۴۷۶_۹۸۱۰۱۹۳۰۸۶۴۰۲۹۲_۲۹۴۱۹۶۱۴۷۷۳۲۸۳۹۰۷۶۴_o
نصب قفل اضافی در بیرون از درب برای امنیت بیشتر فروشگاه ها در زابل
۱۲۴۱۹۱۶۰_۹۸۱۰۱۹۲۵۱۹۷۳۶۳۱_۵۷۶۶۸۵۱۰۸۰۲۰۰۵۰۳۵۰۲_o
نصب قفل اضافی در بیرون از درب برای امنیت بیشتر فروشگاه ها در زابل
۱۱۲۵۷۹۲۱_۹۸۱۰۱۹۳۷۱۹۷۳۶۱۹_۲۵۴۳۰۶۴۷۱۶۰۵۳۵۲۲۰۸۳_o
حضور نیروی انتظامی در معابر و بازار برای تامین امنیت مشاغل مختلف در زابل
۱۲۹۱۶۷۰۱_۹۸۱۰۱۹۳۳۸۶۴۰۲۸۹_۴۰۸۷۰۵۶۱۴۲۵۸۶۳۷۱۶۳۷_o
حضور معتادان و جداسازی زباله های شهری برای انتقال به محل های بازیافت زباله در زابل
۱۲۹۸۳۲۳۸_۹۸۱۰۱۹۴۱۵۳۰۶۹۴۸_۳۸۵۸۳۸۹۲۶۸۹۵۶۳۴۹۲۳۳_o
سرقت اموال عمومی و شخصی توسط معتادان در سطح شهر زابل
۱۲۹۷۳۴۵۰_۹۸۱۰۱۹۴۶۱۹۷۳۶۱۰_۵۹۸۵۸۱۹۱۹۰۰۲۰۲۸۷۰۰_o
درب مجدد در ابتدای کوچه های کوچک برای امنیت بیشتر منازل در زابل
سرقت آیوفن تصویری منازل توسط معتادان سارق در سطح شهر زابل
۱۲۹۷۰۹۴۱_۹۸۱۰۱۹۴۸۸۶۴۰۲۷۴_۳۶۰۳۶۱۷۹۵۹۵۱۵۴۲۱۹۲۵_o
سرقت اموال عمومی و تلفن همگانی در سطح شهر زابل توسط معتادان سارق
۱۲۹۶۷۴۷۶_۹۸۱۰۱۹۳۰۸۶۴۰۲۹۲_۲۹۴۱۹۶۱۴۷۷۳۲۸۳۹۰۷۶۴_o
نصب قفل اضافی در بیرون از درب برای امنیت بیشتر فروشگاه ها در زابل
۱۱۲۵۷۸۵۱_۹۸۱۰۱۹۵۴۸۶۴۰۲۶۸_۱۲۱۸۰۶۸۷۸۵۱۱۹۵۷۵۵۶۵_o
سرقت آیوفن تصویری منازل توسط معتادان سارق در سطح شهر زابل
۱۲۹۵۷۵۵۱_۹۸۱۰۱۹۵۷۸۶۴۰۲۶۵_۶۱۹۷۶۷۰۰۳۲۷۱۱۸۸۵۳۸۵_o
سرقت آیوفن تصویری منازل توسط معتادان سارق در سطح شهر زابل
۱۲۹۷۳۰۸۲_۹۸۱۰۱۹۵۴۵۳۰۶۹۳۵_۹۰۳۲۲۹۵۸۵۲۱۲۴۱۰۷۸۹۹_o
سرقت آیوفن تصویری منازل توسط معتادان سارق در سطح شهر زابل
۱۲۹۱۶۹۹۲_۹۸۱۰۱۹۵۸۵۳۰۶۹۳۱_۴۴۹۸۱۳۱۸۰۶۹۷۰۵۹۹۷۱۲_o

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *