صدور حکم قصاص برای یک شهروند متهم به قتل

یک مرد جوان در تهران در رسیدگی به یک پرونده ناموسی به قصاص محکوم شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران در یک پرونده ناموسی فرد متهم به قتل را به قصاص محکوم کرد. شهروند دیگری در این پردنده به اتهام آتش زدن جنازه به زندان محکوم شده است.

شرح دادگاه که در جام نیوز منتشر شده است، در پی می آید:

پدر و پسری در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران در حالی پای میز محاکمه ایستادند که ادعای تازه ای مطرح کردند و گفتند:  “وقتی در خانه نرگس با وحید روبه رو شدند که مشغول کشیدن مواد مخدر بود دست و پای وی را بستند و او را به صندوق عقب خودرو انداختند اما در میان راه او را خفه کردند و جنازه اش را به آتش کشیدند”.

وقتی سعید در جایگاه ویژه ایستاد گفت: “من به تنهایی وحید را کشتم و جنازه اش را به آتش کشیدم چون او را مهدورالدم می دانستم. من و پدرم به خانه نرگس رفتیم و هر چه در زدیم کسی پاسخ نداد. من از روی دیوار داخل خانه نرگس پریدم و  ناباورانه با وحید روبه رو شدم. من به خاطر غیرتم وحید را با دو ضربه چاقو کشتم. سپس جنازه را لای پتو پیچیدم و در صندوق عقب ماشین گذاشتم و آن را به آتش کشیدم، او  مستحق مرگ بود”.

سپس هیات قضایی از همسر سعید خواست تا در جایگاه شهود قرار بگیرد. این زن گفت: “شوهرم قبلا ماجرا کشتن دوست پنهانی خواهرش را برایم توضیح داده بود. من می دانستم سعید وحید را با چاقو کشته و جنازه اش را به آتش کشیده اما در این مدت از ترسم سکوت کردم و حرفی نزدم تا اینکه پلیس شوهر و پدر شوهرم را دستگیر کرد”.

به دنبال اظهارات این زن هیات قضایی وارد شورا شد و سعید را به قصاص محکوم کرد. پدرش و او به جرم آتش زدن جنازه به زندان نیز محکوم شدند.

 

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.