نه روز پس از سیل؛ بدون دریافت کمک در بیت حارب و بیت یباره / گزارش تصویری

روستاهای بیت حارب و بیت یباره از توابع آهودشت شهرستان شوش پس از گذشت نه روز از وقوع سیل هنوز هیچ امکانات کمکی دریافت نکرده اند.

در ادامه گزارش تصویری را که خبرگزاری مهر منتشر کرده است ببینید:

۲۰۵۷۱۱۲__D3S0014

۲۰۵۷۱۱۳__D3S0071

۲۰۵۷۱۱۴__D3S0054

۲۰۵۷۱۱۵__D3S0089

۲۰۵۷۱۱۶__D3S0087

۲۰۵۷۱۱۷__D3S0047

۲۰۵۷۱۱۸__D3S0138

۲۰۵۷۱۱۹__D3S0274

۲۰۵۷۱۲۰__D3S0118

۲۰۵۷۱۲۱__D3S0388

۲۰۵۷۱۲۲__D3S0333

۲۰۵۷۱۲۳__D3S0203

۲۰۵۷۱۲۴__D3S0104

۲۰۵۷۱۲۵__D3S0130

۲۰۵۷۱۲۷__D3S0201

۲۰۵۷۱۲۸__D3S0245

۲۰۵۷۱۲۹__D3S0191

۲۰۵۷۱۳۰__D3S0353

۲۰۵۷۱۳۱__D3S0187

۲۰۵۷۱۳۲__D3S0363

۲۰۵۷۱۳۳__D3S0319

۲۰۵۷۱۳۴__D3S0221

۲۰۵۷۱۳۵__D3S0228

۲۰۵۷۱۳۶__D3S0174

۲۰۵۷۱۳۷__D3S0128

۲۰۵۷۱۳۸__D3S0224

۲۰۵۷۱۳۹__D3S0256

۲۰۵۷۱۴۰__D3S0186

۲۰۵۷۱۴۱__D3S0326

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *