ادامه تاخیر مطالبات مزدی کارگران زغال سنگ البرز شرقی

مشکل پرداخت نشدن دستمزد معوقه نزدیک به ۱۴۰۰ کارگر معدن زغال سنگ واحد البرز شرقی هنوز ادامه دارد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، کارگران معدن زغال سنگ البرز شرقی که شمار آن‌ها تا هزارو ۴۰۰ نفر برآورد می‌شود، به غیر از مطالبات مربوط به دو ماه مزد معوقه (اسفند ۹۴ وفروردین ۹۵) هنوز عیدی سال ۹۵ را نگرفته‌اند.

به گفته این کارگران جدا از معوقات مزدی، کاهش مزایای حق انجام اضافه کاری وحذف یک شیفت از سه شیف کاری فعالیت معدن و در نتیجه افزایش ساعات کاری شیفت‌های باقیمانده از دیگر اتفاقاتی است که بر نگرانی این کارگران افزوده است.

به گفته کارگران روند فعلی کار در این واحد معدنی که اخیرا از سوی مدیر عامل جدید اتخاذ وتصمیم گیری شده فشار کار را بر کارگران افزایش داده است.

کارگران معدن البرز شرقی که امیدوارند با حمایت دولت مشکلات این واحد تولیدی مرتفع شود می‌گویند: در این واحد تولیدی کارفرما هر ماهه به کارگران قول می‌دهد که معوقات حقوقی آنان را پرداخت می‌کند اما باوجود روند نسبتا مطلوب تولید هنوز این وعده محقق نشده است.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.