بازداشت شش نفر در شهرستان سرباز

مأموران لباس شخصی با حمله به روستای “نظرآباد” سرباز ۶ تن را بازداشت کردند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، مأموران لباس شخصی، با دو دستگاه خودرو به یک باب آرایشگاه در روستای نظرآباد سرباز حمله کرده و ۶ نفر را بازداشت کردند.

سه نفر از بازداشت شده ها بلوچ و سه نفر دیگر از کارگران پاکستانی هستند که گویا در آن محل مشغول به کار بودند.

به گزارش شاهدان عینی “کارگران پاکستانی از ترس بازداشت و آزار و اذیت با دیدن ماموران در مغازه را از داخل قفل کردن اما ماموران درب مغازه را شکسته و آنها را بازداشت کردند.

ماموران امنیتی خودروی یکی از بازداشت شدگان را نیز با خودشان بردند.

روستای نظرآباد در فاصله ۳۰ کیلومتری شهرستان راسک – و در ۵۰ کیلومتری مرز ایالت بلوچستان پاکستان قرار دارد.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.