بازگشت کریم معروف عزیز به زندان رجایی شهر

 کریم معروف عزیز، زندانی امنیتی اهل کردستان عراق، به زندان رجایی شهر بازگردانده شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کریم معروف عزیز، زندانی امنیتی که از ۵۴ روز قبل از زندان رجایی شهر برای مبادله با کشور عراق آزاد شده بود، روز یکشنبه ۹ خردادماه، مجددا به این زندان بازگردانده شد.

 کریم معروف عزیز طی ۱۹ سال گذشته در زندان های اهواز، اوین و رجایی شهر به سر برده است و به دلیل به کهولت سن از بیماری های مختلفی رنج می برد.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.