آزادی مشروط و موقت کارگران معترض اهوازی

تمامی ۲۰ کارگر بازداشت شده شهرداری اهواز پس از پنج روز با قرار کفالت آزاد شدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، آقایار حسینی دبیرخانه کارگر خوزستان با اعلام این خبر گفت: “برای هر کدام از این کارگران معادل ۳۰ میلیون تومان به عنوان قرار آزادی مشروط تعیین شده است”.

وی ادامه داد: بر این اساس تمامی کارگران یاد شده که از طریق ارائه فیش حقوقی و کارت ملی دوستان و بستگان خود آزادی موقت خود را بدست آورده‌اند باید در زمانی که روزهای آینده مشخص می‌شود برای ادامه رسیدگی قضایی به پرونده خود حاضر شوند.

آزادی مشروط و موقت کارگران پیمانکاری شهرداری اهواز در حالی است که پیش از این کاظم سواری از اعضای شورای اسلامی شهر اهواز از آزادی بی‌قید و شرط این کارگران و ختم پرونده قضایی تشکیل شده برای آنها خبر داده بود.

۲۰ کارگر شهرداری اهواز از روز دوشنبه ۲۴ خرداد تا امروز به دلیل شرکت در تجمع صنفی که مقابل ساختمان شهرداری این شهر بر پا کرده بودند بازداشت بودند.

کارگران یاد شده بابت آنچه که پرداخت نشدن مزایای مزدی مربوط به سال ۹۵ عنوان می‌شود در زمان یاد شده تجمع کرده بودند که در نهایت با شکایت شهرداری اهواز روانه زندان شدند.

هر چند گفته می‌شود که بدحسابی پیمانکار دلیل پرداخت نشدن طلب مزدی کارگران پیمانکاری شهر اهواز است اما شهرداری اهواز در حالی به عنوان شاکی این کارگران قلمداد می‌شود که خود مطابق قانون کار در مقام کارفرمای اصلی این کارگران ملزم بود تا پرداخت طلب این کارگران را پیگیری کند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.