درخواست اعدام برای دو متهم سرقت علیرغم عدم تکمیل پرونده

اتهام «محاربه از طریق شرکت در سرقت مسلحانه» در حالی از سوی مقام قضایی به ۲ متهم دستبرد به ۵ بانک و موسسه مالی در مشهد تفهیم شد که هنوز تحقیقات این پرونده تکمیل نشده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رکنا، معاون دادستان خراسان رضوی اتهام «محاربه از طریق شرکت در سرقت مسلحانه» را به ۲ تن از متهمان این پرونده با نام های «مصطفی و مسعور» تفهیم و درخواست اعدام را در کیفرخواست آنان تنظیم کرد در حالی که هنوز تحقیقات این پرونده تکمیل نشده است.

در این گزارش آمده است، پس از «بررسی های مقدماتی» از سوی قاضی حیدری، ۲ متهم این پرونده در شعبه بازپرسی مورد بازجویی قرار گرفتند و معاون دادستان که شخصا رسیدگی به این پرونده را به عهده داشت اتهام «محاربه از طریق شرکت در سرقت مسلحانه» را به ۲ متهم اصلی تفهیم کرد و بدین ترتیب تحقیقات درباره «دیگر جرایم» آنان ادامه یافت.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.