در صورت ادامه بلاتکلیفی؛ عیسی سحرخیز دست به اعتصاب غذا خواهد زد

عیسی سحرخیز تصمیم گرفته است که طی روزهای آینده در اعتراض به روند غیر قانونی بازداشتش و با وجود خطرات جانی گوشزد شده از جانب پزشکان، از بیمارستان به زندان برگشته و دست به اعتصاب غذا بزند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کلمه، اولین خواسته این روزنامه نگار رفع بلاتکلیفی و اجرای مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ آیین دادرسی کیفری با توجه به وضعیت بیماری و جسمی و دومین خواسته سحرخیز نیز رفع اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و برائت از اتهام توهین به رهبری با اعلام جرم از طرف اطلاعات سپاه است.

بر اساس ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری هرگاه محکومٌ‌ علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال میکند.

در تبصره این ماده قانونی آمده است: هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می‏کند.

همچنین در ماده ۵۲۲ آیین دادرسی کیفری تصریح شده است: در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین میکند و با أخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق می‌اندازد و هرگاه محکومٌ‌ علیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می گیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب میشود.

بر اساس تبصره ی ماده ۵۲۲ مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر می‏برند، نیز اجرا می‌شود.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.