کارگران معدن سه چاهون تجمع کردند

در حدود ۶۰۰ کارگر معدن سه چاهون در بافق یزد، معوقات مزدی خرداد و مزایای مزدی سال‌های ۹۳ و ۹۴ خود را دریافت نکرده اند که ۵۰ نفر از آنها مقابل فرمانداری بافق تجمع کردند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، کارگران پیمانی معدن سه چاهون که زیر نظر شرکت «کاوشگران نصر بافق»، مسئول استخراج معدن سه چاهون کار می‌کنند معوقات مزدی خرداد و مزایای مزدی سال‌های ۹۳ و ۹۴ خود را دریافت نکرده‌اند.

از قرار معلوم تعداد این کارگران ۶۰۰ نفر است و ۵۰ نفر از آنها در تجمع اعتراضی صبح امروز شرکت کردند.

این کارگران پس از تجمع امروز مقابل فرامانداری بافق موفق شدند مزد و مزایای مزدی اردیبهشت خود را دریافت کنند.

آنطور که یکی از منابع محلی به ایلنا گفته کارگران تاکید دارند که مزایای مزدی سال‌های ۹۳ و ۹۴ خود را دریافت نکرده‌اند و در تجمع امروز خود مقابل فرمانداری خواستار دریافت مزایای مزدی سال‌های ۹۳ و ۹۴ خود شده‌اند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.