دست‌کم ۱۱ زندانی در زندان قزلحصار اعدام شدند(به روز رسانی شده)

 حکم اعدام دست‌کم ۱۱ زندانی که از زندان‌های مختلف روز گذشته جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شده بودند، سحرگاه امروز اجرا شد. یکی از این اعدام شدگان زن بوده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فعالان حقوق بشر، ۱۱ زندانی سحرگاه امروز در زندان قزلحصار به دار آویخته شدند.

این ۱۱ زندانی روز گذشته از زندان‌های مختلف شامل ۴ زندانی از زندان ندامتگاه، ۴ زندانی از زندان تهران بزرگ، ۱ زندانی از زندان قزلحصار، ۱ زندانی از زندان رجایی شهر کرج و ۱ زن از محلی نامشخص به انفرادی های زندان قزلحصار کرج منتقل شده بودند.

هویت پنج نفر از این زندانیان که در زندان قزلحصار اجرا شدند بدین شرح می‌باشد:

۱- سعید صابری /اتهامات مربوط به مواد مخدر
۲- مسلم بهرامی /اتهامات مربوط به مواد مخدر
۳- ساعد حقانی /اتهامات مربوط به مواد مخدر
۴- رضا راد /اتهامات مربوط به مواد مخدر
۵- سلمان بهرام پور /اتهامات مربوط به مواد مخدر

۶ و ۷ – همچنین بنا به گفته سیدحسین حقیقی فرمانده انتظامی شهرستان کرج، هویت دو زندانی دیگر با اتهام تجاوز به عنف «ق.ج» و «م.ر» اعلام شده که در مهرشهر کرج در ملاءعام به دار آویخته شدند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.