رسول حردانی؛ بیست ویکمین روز از اعتصاب غذا و خودداری مسئولین از رسیدگی به وضعیت وی

رسول حردانی، زندانی امنیتی، در بیست و یکمین روز از اعتصاب خود در وضعیت وخیم جسمانی و محروم از رسیدگی درمانی به سر می برد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، رسول حردانی، زندانی امنیتی که در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده و جلوگیری از آزادی وی، دست به اعتصاب غذا نا محدود زده است، به دلیل خودداری مسئولین زندان از دریافت نامه اعتصاب غذای این زندانی، از حق درمان و رسیدگی در مراکز درمانی و بهداری زندان رجایی شهر محروم می باشد.

گفتنی است که مسئولین زندان به وی اعلام کرده اند، به دستور دادستان زین پس هیچ نامه اعتصابی از سوی زندانیان دریافت نمی گردد. این درحالی است که با گذشت ۲۱ روز از اعتصاب غذا مقامات قضایی همچنان از رسیدگی به وضعیت این زندانی امنیتی خودداری می کنند.

رسول حردانی در سال ۷۹ به اتهام هواپیماربایی بازداشت و در دادگاهی به همراه خالد حردانی به اعدام محکوم شد که حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت. این زندانیان که هم‌اکنون شانزدهمین سال حبس را در زندان رجایی سپری می‌کند در هنگام بازداشت کمتر از ۱۸ سال سن داشته است.
لازم به ذکر است که این زندانی امنیتی می بایست در ۳۰ مرداد ۹۴ از زندان آزاد می شد اما تا کنون از آزادی وی جلوگیری شده است.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.