مظفر صالح نیا به شعبه چهار بازپرسی دادگاه سنندج احضار گردید

روز دوشنبه ۴ مرداد ماه ۹۵، مظفر صالح نیا، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در پی احضاریه شعبه چهار بازپرسی دادگاه سنندج ساعت یک و سی دقیقه بعد از ظهر به این شعبه بازپرسی مراجعه و آخرین دفاعیات خود را نسبت به اتهامات وارده بر خود، ارائه نمود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از اتحایه آزاد کارگران ایران، در این جلسه بازپرسی، رئیس شعبه اتحادیه آزاد کارگران ایران را غیر قانونی عنوان کرده و مظفر صالح نیا را به تبلیغ علیه نظام و عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران متهم نموده و همچنین در رابطه با حمایتش از جعفر عظیم زاده مورد بازجوئی قرار داد که مظفر ضمن رد اتهامات امنیتی از جمله تبلیغ علیه نظام، از کلیه فعالیتهای اتحادیه و فعالیتهای کارگری خود به ویژه حمایت از جعفر عظیم زاده به عنوان حق انسانی خود دفاع کرده است.
مظفر صالح نیا روز اول تیر ۹۵ توسط مأموران اطلاعاتی سنندج در محل کارش بازداشت و بعد از ۱۹ روز با سپردن وثیقه ۵۰ میلیون تومانی به همراه هاشم رستمی که او هم قبل از مظفر بازداشت شده بود، روز ۱۹ تیر آزاد گردید. اتهامات وارده توسط دستگاه قضائی به مظفر، عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران و قعالیتهای کارگری و برای هاشم رستمی نیز فعالیتهای کارگری عنوان گشته است.
روز چهارشنبه ۳۰ تیر ۹۵ نیز شریف ساعدپناه به اداره اطلاعات شهر سنندج احضار و به مدت چند ساعت به خاطر شرکت در گلگشت حمایت از جعفر عظیم زاده و همچنین دیدار با خانواه او در زمان اعتصاب غذا و عکس گرفتن با پلاکارد “جان جعفر عظیم زاده در خطر است” و همچنین در مورد فعالیتهای اتحادیه آزاد کارگران ایران زیر فشار و بازجوئی بازجویان اداره اطلاعات قرار گرفته بود.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.