طلب مزدی کارگران قطار شهری شیراز از ۲۷۰ روز گذشت

کارگران زه کشی «پروژه قطار شهری شیراز» می‌گویند که کارفرمای آن‌ها از ۲۷۰ روز قبل تاکنون بابت مطالبات مزدی معوقه تسویه حساب نکرده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل ازایلنا، تعدادی از کارگران پروژه زه کشی قطار شهری شیراز افزودند: به‌صورت مشخص حدود ۶۰کارگر در بخش زه کشی به صورت پیمانکاری با سوابق بالای ۸سال مشغول کارند که هنوز بابت دستمزد آبان، آذر، دی، بهمن واسفند ۹۴و نیز مطالبات مزدی فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر ماه سال جاری طلبکارند.

به ادعای این تعداد کارگر پروژه زه کشی، سالهاست که آنها زیر نظرشرکت پیمانکاری«ارسا ساختمان» به صورت روزانه تا ۱۲ ساعت مشغول کارند اما در حال حاضر دست‌کم بابت ۲۷۰ روز معوقات مزدی پرداخت نشده طلبکارند.

کارگران پیمانی بخش زه کشی متروی شیراز خواستار آن هستند تا مدیریت قطار شهری و شهرداری شیرازدر مقام کارفرمای اصلی در راستای اجرای طرح‌های مستقیم شدن قراردادهای کاری کارگران پیمانکاری با آن‌ها قرارداد مستقیم کار منعقد کند و در عین حال در خصوص پرداخت مطالبات آنها اقدام موثری انجام دهند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.