خودداری مسئولین رجایی شهر از تحویل وسایل اعدام شدگان به خانواده ها

مسئولین زندان رجایی شهر از تحویل وسایل زندانیان سنی مذهب اعدام شده به خانواده های آنان خودداری کردند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، رئیس بند چهار به زندانیان عادی این زندان اجازه دادند وسایل زندانیان سنی مذهب اعدام شده در هفته گذشته را جمع آوری کرده و از این وسایل استفاده کنند؛ این در حالی است که بر اساس قانون وسایل بازمانده از اعدام شدگان متعلق به ورثه و خانواده آنان می باشد.

 فعالان حقوق بشر گزارش کرد؛ وقتی این زندانیان علت چنین رفتار غیرقانونی را از مسئولین زندان جویا شدند و اعتراض کردند، آقای شجایی رئیس بند چهار به آن‌ها پاسخ داده است: “این وسایل غنیمت جنگی بوده و حق من است هر کاری دوست داشته باشم انجام می دهم.”

گفتنی است که پنج تن از زندانیان اهل سنت که پیش تر جهت اجرای حکم به همراه ۳۱ تن دیگر به سلولی انفرادی منتقل شده بودند، شامگاه دوشنبه ۱۹ مردادماه، به بند عمومی بازگشتند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.