کارگران شهرداری شوشتر چهار ماه مزد طلب دارند

حدود ۳۰۰کارگر خدماتی شهرداری شوشتر که تحت نظارت مستقیم شهرداری فعالیت می‌کنند بابت مطالبات مزدی وبیمه ای پرداخت نشده چهارماه طلبکارند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، این کارگران که تحت مسئولیت  مستقیم  شهرداری  در مناطق مختلف شهر شوشتر مشغول‌ کارند طی سه ماه گذشته به همراه یک ماه از دستمزد فرودین ماه سال گذشته (۹۴) از کارفرمای خود طلب دارند.

به گفته کارگران خدماتی شهرداری شوشتر ،یک ماه دستمزد فروردین ماه سال گذشته آنان مربوط به زمانی می شود که تحت قرار داد یک شرکت پیمانکاری در شهرداری مشغول کار بودند که همزمان با خروج پیمانکار، شهرداری ضمن عقد قرار داد مستقیم با کارگران مسئولیت پرداخت یک ماه مطالبات مزدی وبیمه ای همه کارگران را بررعهده گرفت که هنوز پرداخت نشده است.

کارگران در ادامه تصریح کردند؛ جدا از موضوع به تاخیر افتادن مطالبات مزدی، شهرداری به اندازه چهار ماه دستمزد پرداخت نشده، حق بیمه آنها  را به تامین اجتماعی واریز نکرده است.

به گفته آنان، تاخیر در پرداخت حق بیمه آنان باعث شده که اداره تامین اجتماعی شوشتر از تمدید وتعویض دفترچه های درمانی آنان خوداری کند.

در خصوص پرداخت نشدن معوقات مزدی وبیمه کارگران شهرداری شوشتر می گویند که کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی دلیل بروز این اتفاق بوده است .

از قرار معلوم مشکل مزد پرداخت نشده، تنها مختص کارگران  خدماتی شهرداری شوشتر نمی‌شود بلکه سایر کارگران وکارکنان شهرداری نیز به مشکل حقوق معوقه دچار شده‌اند.

 

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.