تأیید حکم اعدام یک متهم در دیوان عالی کشور

حکم قصاص یک متهم به قتل، از سوی قضات دیوان عالی کشور تأیید شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران در جریان پرونده دو نفر به اتهام مباشرت و معاونت در قتل به دادگاه کیفری استان فارس ارسال شد و محاکمه آنها در شعبه اول کیفری یک استان فارس آغاز شد.

قضات دادگاه متهم اصلی را به قصاص  و متهم دیگر را به زندان محکوم کردند که این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شد.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.