تجمع کارگران نی بر مجتمع نی شکر هفت تپه

صبح امروز گروهی ازکارگران نی بر مجتمع کشت‌و صنعت هفت تپه در اعتراض به آنچه محقق نشدن مطالبات بیمه‌ای خود از سوی کارفرماعنوان می‌کردند در محوطه کارخانه مقابل ساختمان اداری تجمع کردند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری ایلنا، در این زمینه یکی از کارگران حاضر در این اجتماع صنفی روز گذشته کارگران گفته است: دلیل  اعتراض امروز پرداخت نشدن حق بیمه دوران بیکاری کارگران نی بری است که در فاصله سالهای ۶۸ تا ۹۲ مشغول کار بوده‌اند.

او با بیان اینکه در این خصوص کارگران یک بار در سال ۹۳ اعتراض کرده بودند، گفت: پس از این ماجرا دولت طی مصوبه‌ای مبلغ ۲۵ میلیارد تومان برای پرداخت حق بیمه این کارگران اختصاص داد.

 این اظهارات تا این لحظه مبلغ ۱۵ میلیارد تومان از اعتبارات تعیین شده توسط دولت پرداخت شده است که نتیجه آن صدور احکام بازنشستگی برای شماری زیادی از کارگران نی بر بوده است.

این کارگر هفت تپه با بیان اینکه در صورت پرداخت مابقی حق بیمه  فصول بیکاری کارگران حدود ۲۵۰کارگر از مجموع ۳۵۰کارگر نی بر کنونی بازنشسته می‌شوند، افزود: با این حال پس از گذشت  چند سال از تصویب این مصوبه  هنوز پرداخت مابقی حق بیمه فصول بیکاری کارگران مشخص نیست.

به گفته وی وجود فاصله بیمه‌ای در سوابق این کارگران به آن دلیل است که به دلیل امکان برداشت محصول نی‌شکر تنها در نیمی از سال، کارگران نی‌بر به صورت فصلی مشغول به کارند و به همین دلیل حق بیمه آنان نیز تنها نیمی از سال پرداخت می‌شود.

او با بیان اینکه یکی دیگر از خواسته‌های صنفی کارگران نی بر در اجتماع امروز،پرداخت نشدن حق بهره برداری سال گذشته  آنان است در خاتمه اظهار داشت: از قرار معلوم بر اساس وعده ای که کارفرما مجتمع نی شکر هفت تپه  در اجتماع امروز کارگران به آنان داده است قرار است ۱۰ میلیارد تومان باقی مانده حق بیمه فصول بیکاری آنان را در نهایت تا دی ماه  به حساب تامین اجتماعی پرداخت شود.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.