عیسی سحرخیز اعتصاب غذای خود را متوقف کرد

عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار دربند، پس از ۴۰ روز اعتصاب غذا، در پی درخواست کنشگران اجتماعی و فرهنگی، اعتصاب غذای خود را متوقف کرد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی که از دوازدهم مهرماه در اعتراض به نقض قانون در روند دادرسی در اعتصاب غذا به سر می برد، در پی درخواست کنشگران اجتماعی و فرهنگی اعتصاب غذای خود را برای مدت یک ماه به صورت تعلیق در آورد.

مهدی سحرخیز، فرزند آقای سحرخیز درباره این تصمیم پدرش به خبرنگار سحام گفت: با کارهای مثبتی که در دست اقدام است، اعتصاب از چهل روز فراتر نخواهد رفت و به اعتصاب خشک تبدیل نخواهد شد، بلکه در پی درخواست شخصیت های مذهبی – سیاسی از جمله آیت‌الله صانعی و بیت مرحوم منتظری و نیز کنشگران اجتماعی و فرهنگی و حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و حقوق‌دانان این اعتصاب غذا از بامداد جمعه ۲۰ آبان‌ماه ۹۵ به مدت ۳۰ روز به حالت تعلیق در خواهد آمد تا کمیسیون پزشکی قانونی رای خود در خصوص عدم تحمل کیفری صادر کند و مقام های قضایی بر آن گردن نهند و با استناد به مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ قانون آئین دارسی کیفری دستور آزادی را صادر کنند. بر این اساس اعتصاب غذای پدرم پس از ۴۰ روز، از بامداد جمعه به مدت یک‌ماه به حالت تعلیق در خواهد آمد.

همچنین بستگان عیسی سحرخیز گفتند که پس از حدود یک سال اعتراض به نگهداری این روزنامه‌نگار در زندان و تحمیل شرایط حصر بیمارستانی اکنون اعلام شده است که جلسه کمیسیون پزشکی در خصوص موضوع عدم تحمل کیفر صبح روز سه‌شنبه ۲۵ آبان تشکیل خواهد شد.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.