نگرانی زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین از وضعیت زندانیان در اعتصاب غذا

ما از دوری و اعتصاب غذای دوستانمان در رنجیم

بند ۳۵۰ اوین پس از حوادث ۲۸ فروردین سال ۱۳۹۳ (معروف به پنجشنبه سیاه اوین ) هر روز برای محبوسانش طاقت فرسا تر از پیش شده است.

علاوه بر انتقال تعداد کثیری از زندانیان این بند به زندانها و بندهای دیگر، بند ۳۵۰ پس از بهار ۱۳۹۳ هرگز ورودی جدید نداشته است.

مدتهاست که تنها ۹ زندانی در این بند نگهداری می شوند ، این ایزوله شدن شرایطی بسیار شبیه و حتی دشوار تر از دوران انفرادی را برای زندانیان به همراه داشته است.

اعتصاب غذاهای مکرر زندانیان سیاسی در بندهای مختلف زندانهای اوین و رجایی شهر و سایر زندانهای سراسر کشور و صدور بیانیه های مختلف در اعتراض به نقض مکرر حقوق بشر حکایت از این دارد که با پراکنده کردن زندانیان سیاسی در زندانها و بندهای مختلف نمی توان مانع اعتراضات قانونی آنان گردید و این عمل حتی در تسهیل اداره امور زندانیان نا کارآمد است.

جدا نگه داشتن زندانیان سیاسی از یکدیگر یک شکنجه غیر مستقیم است که در کنار محرومیت زندانیان سیاسی از برخورداری از حقوقی چون مرخصی و آزادی مشروط و تضعیف هر چه بیشتر روحیه ایشان را هدف گرفته است.

زندانیان بند ۳۵۰:

اکبر امینی؛ یاشار دارلشفا؛ احمد دانشپور؛ محسن دانشپور؛ علی زاهد؛ عبدالفتاح سلطانی؛ حسن سی سختی؛ سهیل عربی؛ محمد صدیق کبودوند

 

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.