اعتراض صنفی کارگران سایت ۳ پتروشیمی بوشهر ادامه یافت

کارگران پیمانکاری شاغل در سایت ۳ پتروشیمی بوشهر در اعتراض به تأخیر معوقات مزدی خود دست به تجمع زدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، بامداد امروز نیز کارگران پیمانکاری شاغل در سایت ۳ پتروشیمی بوشهر در اعتراض به تأخیر معوقات مزدی خود دست به تجمع زدند.

بر این اساس، کارگران با تجمع در مقابل در ورودی مجتمع پتروشیمی در اعتراض به چهار ماه معوقات حقوق و بیمه خود معترضند و در پی پرداخت مطالبات خود هستند.

این تجمع اعتراضی از دو روز پیش آغاز شده و به گفته یکی از کارگران از مردادماه تاکنون بابت معوقات مزدی و بیمه‌ای خود طلبکارند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.