اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان قزلحصار

حکم اعدام یکی از زندانیان محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر، پس از انتقال به زندان قزلحصار به اجرا در آمد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمدحسین بهشتی، یکی از زندانیان عادی اندرزگاه ۷ زندان رجایی شهر کرج که پیش تر در روز یکشنبه برای اجرای حکم به زندان قزلحصار منتقل شده بود، روز چهارشنبه ۲۴ آذرماه در این زندان به دار آویخته شد.

این زندانی به اتهام قتل و حمل مواد مخدر، بیش از ۲۳سال را در حبس گذرانده بود.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.