لیست اسامی برخی از زندانیان بلوچ تبعیدی

فهرست پیش رو اسامی زندانیان تبعیدی بلوچ است که عمدتا با اتهامات سیاسی یا امنیتی از زندان های استان سیستان و بلوچستان به زندان های شهرهای دیگر تبعید شده اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، این لیست که از سوی کمپین فعالین بلوچ منتشر شده است، در پی می آید:

مولوی عبدالباسط شاه بخش – حکم: ۲۰ سال حبس – ۷ سال در زندان – تبعید به زندان ایلام

عبدالبکر کهرازیی – حکم: ۱۷ سال حبس – ۱۰ سال زندان – تبعید به زندان ایلام

حامد ریگی – حکم: ۱۷ سال حبس و ۸ سال در زندان – تبعید به زندان مسجد سلیمان

عبدالقادر ریگی – حکم: ۱۷ سال حبس و ۸ سال در زندان – تبعید به زندان مسجد سلیمان

صدیق ریگی – حکم: ۱۵ سال حبس و ۸ سال است در زندان – تبعید به زندان مسجد سلیمان

سخی ریگی – حکم: ۲۱ سال حبس و ۹ سال در زندان – تبعید به زندان اهواز

اسماعیل وفایی – حکم: ۲۲ سال حبس و ۱۰ سال است که در حبس بسر می برد تبعید به زندان هواز

شیر احمد شیرانی – حکم : ۲۲ سال حبس و ۷ سال در زندان – تبعید به زندان اردبیل

صابر ملک رییسی حکم: ۱۷ سال حبس و ۸ سال در زندان – تبعید به زندان اردبیل

نور احمد حسین زیی – حکم: حکم ۲۵ سال و ۷ سال در زندان – تبعید به زندان اردبیل

علی پژ گل – حکم: ۱۶٫۵ سال حبس و ۷ سال در زندان – تبعید به زندان اردیبل

حمید شه بخش – حکم: ۱۵ سال حبس و ۹ سال است در زندان- تبعید به زندان اردبیل

کریم شه بخش – حکم: ۱۵ حبس و ۹ سال در زندان – تبعید به زندان اردبیل

چراغ شه بخش – حکم: ۱۵ سال حبس و ۹ سال در زندان – تبعید به زندان ارومیه

منصور ریگی – حکم: ۱۲٫۵ سال حبس و ۸٫۵ سال در زندان – تبعید به زندان گرمسار

عبدالمالک قنبر زیی – حکم: ۳۲ سال حبس و ۶ سال در زندان – تبعید به زندان گرمسار

محمد شاهوزیی – حکم : ۳۲ سال حبس و ۶ سال در زندان – تبعید به زندان گچساران

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.