صدور حکم اعدام برای چهار متهم به سرقت در تهران

چهار زندانی، به اتهام سرقت در تهران حکم اعدام دریافت کرده اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، جعفری دولت آبادی در همایش یک روزه دادستانی از صدور حکم اعدام برای برای چهار متهم با اتهام سرقت خبر داد.

دادستان تهران اظهار کرد: این پرونده در ظرف زمانی ۸۰ روز مورد رسیدگی در دادسرا و دادگاه قرار گرفت و منتهی به صدور حکم اعدام برای چهار متهم و تعیین مجازات‌های تعزیری و رد مال برای دیگر متهمان شد.

Post source : ایسنا

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.