نامه اعتراضی هواداران عرفان حلقه در خصوص پخش مستند اخیر و تهدیدهای دادگاه فرهنگ و رسانه

بیش از ۱۷۰ هوادار عرفان حلقه در نامه‌ای سرگشاده با اشاره به شکایت خود از سازمان صدا و سیما به دلیل پخش مستند «حلقه شیطان»، از تهدید شدنشان از سوی دادگاه فرهنگ و رسانه خبر داده اند. در این نامه عنوان شده است که دادیار شعبه مربوط با تهدید شکایت کنندگان از آنها خواسته که دیگر به دادگاه مراجعه نکنند و در غیر این صورت عواقب کارشان را خواهند دید.

متن کامل این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می آید:

بنام خداوند رحمان و رحیم

با عرض سلام، ادب و احترام خدمت مسئولین، مدیران و ناظمان

اینجانبان جمعی از محققیق و پژوھشگران و شاگردان استاد محمد علی طاھری ھستیم که بارھا برای اعتراض به حکم ھای ناعادلانه و رفتارھای سوء و قضاوت ھای بدور از حقیقت، به ھمه ی مسئولین، مدیران و ناظمان مراجعه کردیم و برای آنکه خود را از گناھان نکرده تبرئه کنیم، بارھای بار به دفاتر و مراکز و مجالس مسئولین رفته تا احقاق حق کنیم. اما در این رفت و آمد ھا و حرف و حدیث ھا بعد از گذشت شش سالی که از عمر استاد طاهری گذشت نه تنھا ھیچ از موضع تھمت و افتراھا کم نشد، که باز بودن پرونده ایی که حکم برائت بر تمام تھمت ھا و افتراھا خورده شده بود، نشان از یک ھدف مغرض ھدفمند داشت که جز تخریب استاد محمد علی طاھری و خانواده ی گرامی ایشان، اکنون شاگردان این مجموعه ی عرفانی اسلامی ھم مورد ھدف قرار گرفته و تیرھای تھمت به سمت آنھا نیز سرازیر شد. چراکه در طی ھفته ھای گذشته برنامه ایی مستندگونه اما با ھدایت بازیگر، مطالبی را به قول خودشان نقل قول می کنند که سراسر کذب و دروغ و فریب است و رسانه ایی که باید بدون غرض ورزی در خدمت مردم و ملت باشد، پشت بر آن ھا کرده و تازیانه برگرده ی رسانه کوبیده و فقط مقاصد عده ایی منفعت طلب را پیگیری می کند.

ما شاگردان استاد محمد علی طاھری برای احقاق حق خودمان و اعاده ی حیثیتمان، برای شکایت، نمی دانیم به کدام مرجعی مراجعه کنیم تا بتواند پاسخ ما را بدھد و انجام وظیفه کند و حقمان را ادا کند.

ما برای شکایت خود به دادگاه فرھنگ و رسانه رفتیم اما …

دادیار شعبهبا تھدید شاگردان عرفان حلقه و فرادرمانگران از آنھا خواست تا به دادگاه مراجعھ نکنند و بدانند که عاقبت پیگیری ھایشان را خواھند دید.

آقای دادیار محترم صدای من باید از این دادگاه به کجا برسد؟ اینجا جایگاه عدالت است و شما ما را تھدید می کنید؟ نزدیک سال نو شده و شاید به این فکر می کنید که با تعطیل شدن دادگاه دیگر برای اعاده ی حیثیت و خواستار حقمان به دادگاه نخواھیم آمد … اما مگر چاره ایی به جز آمدن و شکایت کردن و اعتراض به قدرت سازماندھی شده ی سازمان صدا و سیما را داریم؟

مانده ایم که آیا خداوند ھم بندگانش را تھدید می کند؟ و ما نمی دانیم بعد از مراجعه به ھمه ی مسئولین و مقامات و دادگاه ھا، دیگر به چه کسی مراجعه کنیم و چگونه صدایمان را برای حق طلبی ھایمان به گوش برسانیم …

اینجانبان اسامی خود را ھر روز به رسانه ایی می دھیم تا صدایمان باشند … تا اگر گوشی برای شنیدن ھست از این رسانه ھا بشنود. دیگر چاره ایی جز این راه که به مذاق بسیاری از منافع طلبان خوش نمی آید، نداشتیم … ما ھمه ی راه ھا را آمدیم ولی ھیچ کسی ما را تا انتھای مسیر ھمراھی نکرد. ما جمعی از صلح طلبان مکتب عرفان اسلامی ھستیم که ھرگز از مسئولین به غیر از برقراری عدالت و برابری ھیچ چیز دیگری درخواست نداشته و ھمیشه عنوان کرده ایم برای خدمتگزاری به کشور ایرانی اسلامی مان آماده ایم. بدون ھیچ چشمداشت و توقعی از ھیچ مسئول و مقامی …

با آرزوی توفیق الھی

جمعی از پژوھشگران و محققان و فرادرمانگران مکتب ایرانی اسلامی عرفان حلقه

فرانک مومن زاده افشاری -مریم فقھی – نازنین شیر آقایی -متین عادلی-ژاله افشار – احسان حدادی – نگار رستگار – مریم السادات فروتن – سبو جودکی -سارا فرزانه – منصوریادگاری – عباس ملکوتی خواه – فخر النسا محمدی – بھنام منصور یار -امیرحسین خلیلی – فاطمه فتح علی بختیاری- زھرا عریضی – سعید گودرزی – الھام ھدایتی – بھاره رادکیانپور – مژده درخشان- مھزاد خسروانی وفا – نیره جعفری – مریم فردوس آرا – نفیسه مکتوبیان – محسن بدیھی – زھرا باباجانی – داوود محمدی پور – رویا ارباب – فیروزه یعقوب رازلیقی – امیر نصری – علی انھاری -کیارمین محمدنژاد صدیقه ابراھیمی – سھیلا حیدری -الھه کریم نژاد – پریسا بام افکن – حدیث دستجردی – افسون اسلامی – سمیرا اسدی – بیوک ابراھیمی سعیدی – سارا امیر سجادی – رقیه کرمی – احترام ھداوند – بھارک آذرنیا – آمنه حکمت مرام – رھا داوودیان -حدیث شھروزی- ملیکا کاوندی- علی مولایی – فاطمه سادات عزیزی – مسعود رضایی – سمیرا حیدری – شاه نساء اسماعیلی – مجید شکری – فاطمه خونساری – سیده زھرا حمیدی – ناصر بھرامی -مھتاب علیپور خمری- سعید اردشیر – ھنگامه وطن پور – فرناز علیزاده – ایمان سعادت – نصرت مبینی – بھروز سبز نجاتیان – فردین روحی دھکردی -سعید محمدی – اکرم درویشی – زھرا سادات ابراھیمی – مینا امیر معزی -بھنام سبز نجاتیان – الھه کریمی – سید عباس حسینی – آذر خسروی – سروش حاجی رضایی- عصمت کاوندی – مھناز سرچشمه – علی برمکی – نیوشاھژبر – سودابه روشن -محمد آباریان- محمد فروتن – اعظم مقدم – علی فتاحی – مھین محمودی – ابراھیم سلامت – پریسا محمد علی- حسین میرزا جانی – زھرا مدرسی زاده – سحر شاھوردی – دنیا قادری – سحر عھدی – مھناز جانقربان اصفھانی – لیلا اشرفی بدلبو – وحیدابراهیم زاده – نسرین قیصر – حسن عھدی -فیروزه ایلخان – زھرا شفیعی – صدف عھدی – خیریسورانی – ریحانه توانا – سارا کرکی – سعید کرکی – سیما نجاتیان – افسون یوسف زاده – معصومه پریوژ- یعقوب لطفی – پروین تنھا – معصومه زین ساز- بھناز جاوید سرند – شیرین راه درخشان – زھرا سلطانی – ناهید ربانی – مرضیه هاشمی – صالحه بیگی – مهرنوش اسدی – آرتا اسدی – دریا طاهری – علی عالمی – فاطمه نجاری – علیرضا زینلی زاده – علی طیبی – مهدی سپهر – هما مرادی – رضا مرادی – محمود مرادی – فلورا اصفهانی – علیرضا منصوری – فاطمه میرزا علیلو – ناهید حسن زاده – ثریا عهدی – مریم سپهری – سولماز زین العابدینی رفیع – ایمان کاج – اکرم زمانی – حمید رضا رفعتی – رضا صبنوبری – مریم عسگری – بهنام محمدی – فاطمه اکرمی – علی محمدی – حسین محمدی – مهدی محمدی صنوبر قربانی – الناز زین العابدینی رفیع – فتانه سرخوش – صادق عباسی -بدری زرین احترام – فهیمه بیگلری – محمد اسماعیلی – جواد صادقی – مجید شاه علی – طیبه شاه علی – انسیه جلالیانی – ویدا علی محمدی – بهزاد انتظاری – نرگس ابهری جعفر آبادی – بهار منصوری -حسین فرهادی – شیما زندی فر – مهرنوش مهرپرور پونه مینوچهر – بهاره مینوچهر – فدرا رضایی – -علیرضا حبیب دلداری – زلیخا دلفی – ستاره میرزایی- عیسی صابری – آذر ذاکری – ثریا بهبودی – عادله رزم آور – فلورا یوسفی مقدم – سعید ملک زاده – شایسته توکلی -محمد رضا نصرتی – زهرا شریفی- نیلوفر نایب حسن – سیمین دخت رحمانی – مه لقا واحد دوست – مرجان دهینی – مهسا دهینی – معصومه پور علی – محمد علی زمانی – نیره زمانی – فاطمه احمدی – علی برزگر – شقایق احمدی – الهه ذوالفقاری – فاطمه توکلیان – شرمین یمنی – اکرم دوستی – فریبا محمدی – شهین محمدی – وحید پور طهماسب

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.