انتظار کارگران سیمان مسجد سلیمان برای دریافت معوقات مزدی

کارگران سیمان مسجد سلیمان هنوز بابت معوقات مزدی برزمین مانده خود طلبکارند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، شماری از کارگران کارخانه سیمان مسجد سلیمان می‌گویند: اگرچه چالشهای صنفی سال گذشته آنها خاتمه یافته و در حال حاضر به کار همیشگی خود مشغولند اما هنوز بابت معوقات بر زمین مانده سال گذشته طلبکارند.

این کارگران شمار آنها ۴۷۰ نفر است در خصوص معوقات مزدی خود یاد آور شدند: هنوز دستمزد بهمن، اسفند ماه سال گذشته، برخی مزایای عرفی ورفاهی و ۲ ماه پاداشهای نوسازی را دریافت نکرده‌ایم.

یکی از کارگران شاغل در کارخانه سیمان مسجد سلیمان با یادآوری اینکه به دلیل کمبود منابع مالی و سایر مشکلات مدیریتی، سال گذشته برای آنها با چالش‌هایی همراه بوده است؛ افزود: در هم اکنون وضعیت محیط کار آنها در حد آرام و مطلوبی است.

وی گفت: در نهایت در تاریخ  دوم اسفند ماه مدیریت در ازای پرداخت بخشی از معوقات مزدی شرایط بازگشت به کار کارگران را فراهم کرد و مابقی مطالبات کارگران  قرار است تا بر اساس صورت جلسه‌ای که به امضای اعضای کمسیون کارگری شهرستان مسجد سلیمان  تنظیم شده است تا ۲۵ خرداد امسال به روز شود.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.