اخراج ۲۵ کارگر «تولی‌پرس» و«بسته بندی البرز» در نخستین روز کاری

در نخستین روز کاری واحدهای تولیدی «تولی‌پرس» و «بسته‌بندی البرز» در سال ۹۶، تعداد ۲۵ نفر از مجموع کارگران این کارگاه تولیدی از حضور دوباره در محل کار خود منع شدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شماری از کارگران شاغل در دو کارخانه تولی پرس و بسته‌بندی البرز در تماس با ایلنا، گفتند: صبح امروز پس از مراجعه به محل کارشان مطلع شدند که تعداد ۲۵ نفر از همکاران آنها از ورود به محل کار خود منع شده‌اند.

شمار کارگران شاغل در دو واحد تولیدی «تولی پرس» و «بسته بندی البرز» که در استخدام کارفرمایی واحد هستند، در حدود ۵۸۰ نفر برآورد می‌شود و از قرار معلوم مدیریت این دو واحد تولیدی به منظور تعدیل قسمتی از این کارگران از ورود ۲۵ کارگر یاد شده به درون محل کارشان جلوگیری کرده است.

در خصوص کارگران تعدیل شده گفته می‌شود که تعداد ۱۵ نفر از آنها در استخدام کارخانه تولی‌پرس بوده و ۱۰ کارگر دیگر نیز برای کارخانه بسته‌بندی البرز کار می‌کرده‌اند.

از قرار معلوم به غیر از سه نفر از این کارگران تعدیل شده که دارای قرارداد دائم هستند، باقیمانده کارگران به‌صورت قراردادی در استخدام کارفرما بوده‌اند.

همکاران این کارگران با یادآوری اینکه پیش‌ازاین به دستور کارفرمای مشترک برای همه آنها تا تاریخ ۱۹ فروردین‌ماه مرخصی اجباری تعیین شده بود، افزودند: از یکسونگرانیم که کارفرما این مرخصی اجباری را از دستمزد فروردین‌ماه کسر کند و از سوی مقابل از بابت دچار شدن به سرنوشت همکاران تعدیل شده خود نیز دچار ترس و واهمه هستیم.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.