اجرای حکم اعدام یک متهم جوان در زندان مرکزی بیرجند

حکم اعدام یک متهم جوان با اتهام «زنای به عنف» در زندان مرکزی بیرجند اجرا شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یک زندانی با حکم شعبه یک استان تهران به اتهام زنای به عنف اعدام شد.

این متهم با حضور وکیل تسخیری متهم در بیست و هفتم دی‌ماه ۹۴ به اعدام با چوبه دار محکوم شده بود.

بنا به گزارش رکنا، پس از صادر شدن رأی از دادگاه کیفری یک استان متهم به آن اعتراض کرد و دوباره پرونده موردبررسی قرار گرفت و رأی صادره تأیید شد؛ با ارسال رأی به دیوان عالی کشور در شعبه چهارم مهر تأیید آن بر پرونده خورد.

در مراحل فرجام‌خواهی متهم تقاضای عفو داشت که در کمیسیون عفو تقاضای متهم تأیید نشد و در ادامه ادعای توبه کرد که توبه وی نیز به لحاظ احراز نشدن مردود شناخته شد.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.