بیمه هنرمندان صنایع دستی از سال ۹۳ قطع شده است

معاون ‌صنایع دستی میراث فرهنگی البرز گفت: بیمه هنرمندان صنایع دستی از سال ۹۳ قطع شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، ‌سعید امینی اظهار کرد: در حال حاضر هزار و ۱۰۰ نفر از هنرمندان صنایع دستی البرز تحت پوشش خدمات بیمه‌ای قرار دارند. بدون شک تعداد هنرمندانی که باید تحت پوشش خدمات بیمه‌ای قرار بگیرند بیش از این تعداد است؛ ولی متاسفانه از سال ۹۳ تا کنون روند بیمه هنرمندان صنایع دستی در سراسر کشور قطع شده است.

سابقه بیمه بیکاری در ایران به سال ۱۳۲۵ باز می گردد که بر اثر تلاش اتحادیه‌های کارگری، مجلس شورای ملی طرحی را تصویب کرد که به موجب آن ایجاد صندوق تعاون برای ارائه حمایت های ازدواج، عائله مندی، بیکاری، ازکارافتادگی، کفن و دفن و نیز صندوق بهداشت در هر یک از مراکز کارگری پیش بینی شده بود.

نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری هم به این صورت است که کارفرما در هر ماه سه درصد از حقوق کارگر را به عنوان حق بیمه بیکاری و برای ذخیره در صندوق بیمه بیکاری، به سازمان تامین اجتماعی همراه با لیست بیمه کارگر پرداخت کند و پس از این که کارگر بدون میل یا اراده اش توسط کارفرما بیکار شد، با شرایطی که قانون گذار مشخص کرده است، به کارگر پرداخت می شود.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.