تجمع مالباختگان موسسه اعتباری ثامن در قزوین

امروز صبح، تعداد زیادی از سپرده گذاران موسسه اعتباری ثامن در اعتراض به پزداخت نشدن سپرده هایشان، مقابل شعبه این موسسه دست به اعتراض زدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، در خالی که موسسه ثامن از پرداخت وجوه سپزده مردم سرباز میزند، دادستان کل ایران میگوید: سپرده گذاران خویشتن داری کنید.

در حالی اس فقر و بیکاری گشور را فراگرفته است، بعضی خانواده ها کل دارایی زندگیشان همان وجه سپرده بوده و دیگر هیچ پول دیگری ندارند.

لازم به ذکر است همزمان با این تجمع، در شهرهای میانه و آستارا هم مردم در مقابل شعبه های دیگر این موسسه مالی دست به اعتراض گسترده زده اند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.