افزایش ۳۹ درصدی آمار مرگ و میر با مصرف مواد مخدر در کرمانشاه

مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه گفت: آمار مرگ و میر با مصرف مواد مخدر ۳۹ درصد افزایش داشته است و نیز اضافه کرد، آمار مجروحان تصادفی، مراجعان سرپایی به پزشکی قانونی، فوت بر اثر سوختگی، اجساد ناشی از غرق شدگی، مرگ در حوادث ناشی از کار, تشکیل پرونده سقط جنین، نیز در این استان افزایش داشته است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه، آرتین کمالی اظهار داشت: وی تعداد متوفیان ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و مواد روان گردان در استان کرمانشاه طی سال ۹۵ را ۱۸۴ نفر شامل ۱۵۹ مرد و ۲۵ زن اعلام و عنوان کرد: این آمار در سال ۹۴ شامل ۱۱۸ مرد و ۱۴ زن می‌باشد که افزایش ۳۹ درصدی داشتیم.

و نیز، در سال ۹۵ تعداد ۱۰۸۰۳ مجروحان تصادفات به پزشکی قانونی مراجعه کردند که ۷۵۴۴ نفر از این تعداد و ۳۲۵۹ نفر زن هستند، در سال ۹۴ تعداد ۹۵۸۰ نفر شامل ۶۶۶۷ مرد و ۲۹۱۳ زن مراجعه مجروحان تصادفات بودند که سال ۹۵ رشد ۱۲.۷ درصدی آمار مجروحان را داشتیم.

وی آمار مراجعان سرپایی به پزشکی قانونی استان کرمانشاه در سال ۹۵ را ۴۳۶۱۲ نفر اعلام کرد و گفت: سال ۹۴ آمار ما در این زمینه ۴۱۰۷۰ بود و رشد ۶.۲ درصدی داشتیم، در سال گذشته ۱۶ نفر شامل ۱۴ مرد و ۲ زن با سلاح سرد به قتل رسیدند و سال ۹۴ تعداد ۱۷ نفر شامل ۱۲ مرد و ۵ زن با سلاح سرد به قتل رسیدند.

وی اجساد ناشی از سوختگی ارجاعی به پزشکی  قانونی استان کرمانشاه را ۹۱ جسد شامل ۳۲ مرد و ۵۹ زن اعلام و بیان کرد: در سال ۹۴ تعداد ۸۱ جسد ناشی از سوختگی شامل ۳۰ مرد و ۵۱ زن داشتیم و با افزایش ۱۲.۳ درصدی مواجه بودیم.

کمالی تعداد اجساد ناشی از غرق شدگی در استان را ۲۰ مرد و ۲ زن اعلام کرد و گفت: در سال ۹۴ تعداد ۱۵ نفر به دلیل غرق شدگی فوت کردند، بیشترین علت مرگ در حوادث ناشی از کار را مربوط به سقوط از ارتفاع و برق گرفتگی دانست و افزود: در سال گذشته تعداد ۸۸۸ فقره پرونده به کمیسیون پزشکی ارجاع شد و این آمار در سال ۹۴ تعداد ۷۵۶ فقره پرونده بوده و افزایش ۱۷ درصدی داشتیم.

وی با تأکید بر اینکه بعد از ۱۹ هفتگی جنین مجوز سقط وجود ندارد، گفت: بیان کرد: در سال گذشته، ۳۹۸ خانم جهت تشکیل پرونده سقط درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کردند که با ۲۳۶ مورد موافقت و با ۱۰۶ مورد مخالفت شد، در سال ۹۴ اما، تعداد ۳۷۴ خانم برای سقط درمانی مراجعه کردند که با ۲۰۰ مورد موافقت و با ۱۱۵ مورد مخالفت شد و افزایش ۶.۴ درصدی داشتیم.

در نهایت افزود: متأسفانه با کمبود شدید وسایل نقلیه در پزشکی قانونی کرمانشاه مواجه هستیم.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.