محرومیت زندانیان سیاسی از حق هواخوری در زندان رجایی شهر و بی‌توجهی مسئولین

زندانیان سیاسی محبوس در بند ۴ سالن ۱۲ زندان رجایی شهر به مدت یک ماه است که از حق هواخوری در این زندان محروم مانده‌اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، از یک ماه پیش هواخوری بند زندانیان سیاسی بسته شده و مسئولین زندان رجایی شهر از اعلام زمان دقیق امکان استفاده از آن خودداری می‌کنند.

زندانیان سیاسی بارها نسبت به این موضوع اعتراض خود را اعلام کرده‌اند اما مسئولین تاکنون توجهی نسبت به این مسئله نداشته‌اند. این زندانیان قرار است در اعتراض به این رویه از روز سه شنبه بیست  تیر از گرفتن غذا و اعلام آمارهای صبح گاهی و شامگاهی امتناع کنند.

در بند ۴ سالن ۱۲ زندان رجایی شهر دستکم ۶۰ زندانی با اتهامات سیاسی، عقیدتی و امنیتی نگهداری می‌شوند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.