معوقات مزدی ۱۱ ماهه کارگران ذوب آهن اردبیل

کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل دست‌کم ۱۱ ماه معوقات مزدی پرداخت نشده؛ دارند. در عین حال حدود ۱۲۰ نفر از کارگران این کارخانه به دلیل عدم نیاز از سوی کارفرما اخراج شده‌اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، کارگران کارخانه دوب آهن اردبیل میگویند: ۱۱ ماه معوقات مزدی پرداخت نشده؛ دارند.

به گفته این کارگران، علیرغم اینکه از آغاز سال ۹۶ تاکنون حدود ۱۲۵ روز گذشته است اما تا این لحظه در خصوص پرداخت  ۱۱ ماهه مطالبات مزدی و عیدی ۲۱۸ کارگر باقیمانده در این واحد صنعتی اقدامی صورت نگرفته است.

براین اساس ۹ ماه از مطالبات معوقه کارگران ذوب آهن اردبیل مربوط به سالهای ۹۳ و ۹۴ می‌شود که کارخانه برای مدت ۱۸ ماه تعطیل اعلام شده بود.

طبق اظهارات کارگران این کارخانه یک ماه از دستمزد اسفند۹۵ ،به همراه دستمزد خرداد ماه سال جاری رااز کارفرما طلبکارند.

این کارگران که در شرکت ذوب آهن اردبیل بصورت پیمانی ورسمی مشغول به کار هستند، از این دیرکرد ناراضی هستند در بخش دیگری از مطالبات خود می‌گویند: نوروز سال جاری کارفرما تعداد ۱۲۰ نفر از همکارانشان را به دلیل عدم نیاز از کار اخراج کرد.

به گفته وی، این تعداد از کارگران علارغم آنکه تا خرداد ماه سال جاری با کارفرما قرار داد کاری داشتند دارای سوابق کاری ۱۲ تا ۱۳ ساله بودند.

در ادامه کارگران این کارخانه درباره مطالبات  همکاران اخراجی خود می‌گویند؛ کارگران اخراجی نیز همسان با کارگران شاغل ۱۱ ماه مطالبات معوقه وجاری از کارفرما طلبکار هستند. مجموع معوقات مزدی این تعداد کارگر برای تسویه حساب کامل به حدود ۳میلیارد تومان می‌سد.

طبق اظهارات یکی از کارگران ذوب آهن اردبیل تعدادی از همکاران اخراجی هفته گذشته ۲۲ تیر ماه در اعتراض به بی‌توجه‌ای کارفرما به پرداخت مطالباتشان در مسجد میرزاعلی اکبر اردبیل دست به اعتصاب غذا زده بودند.

از سوی دیگر به نقل از کارگران این واحد نقل می‌شود که سال گذشته حق بیمه کارگران این کارخانه با مشکل پرداخت مواجه بود به طوری که چندین ماه دفتر چه‌های درمانی کارگران فاقد اعتبار می شود.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.